Europese bisschoppen CCEEOok na de val van het communisme heeft Europa nood aan christenen die van hun geloof getuigen en die zich moedig uitspreken tegen tendensen die een bedreiging vormen of de vrijheid op het spel zetten. Aldus de Hongaarse aartsbisschop Peter Erdö bij een overleg van Europese bisschoppen.
Europese bisschoppen CCEEOok na de val van het commu­nisme heeft Europa nood aan christenen die van hun geloof getuigen en die zich moedig uitspreken tegen tendensen die een bedreiging vormen of de vrijheid op het spel zetten. Aldus de Hongaarse aarts­bisschop Peter Erdö bij een overlg van Europese bisschoppen.

De Hongaarse aarts­bisschop en voorzitter van de Europese bisschoppenconferentie (CCEE) Peter Erdö zat vorige week in Zagreb het overleg van de Europese bisschoppen voor. Bisschoppen uit 47 Europese landen overlegden er over de plaats en levens­omstandig­heden van gezinnen in Europa.

Geboortedaling

Zij spraken hun bezorgdheid uit over de geboortedaling en de crisis van gezinnen in Europa. Volgens aartsbisschop Peter Erdö worden Europese gezinnen bedreigd door een zelfzuchtige, relativistische cultuur die gericht is op de onmiddellijke vervulling van materiële behoeften. “Geboortedaling en de crisis van het gezin zijn nauw met elkaar verbonden”, aldus de CCEE-voorzitter.

Hij roept Europa op tot een gezinspolitiek die oog heeft voor de echte noden van de gezinnen en die ouders de kans geeft hun kinderwens te vervullen.

Gewetensbezwaarden

De Europese bisschoppen veroordelen expliciet dat de Raad van Europa medisch personeel het recht op gewetens­bezwaren dreigt te ontzeggen en hen wil dwingen om hun mede­werking te verlenen aan medische ingrepen die strijdig zijn met hun geweten. Dit geldt onder meer voor abortus.

Europese bisschoppen CCEEDe bisschoppen overlegden in Zagreb tevens over de Roma, de wereldjongerendagen van volgend jaar in Madrid en de conclusies van een rapport over de groeiende onverdraagzaamheid tegen christenen in Europa. Naar aanleiding daarvan kondigde aartsbisschop Erdö de oprichting van een observatorium voor de discriminatie van christenen.

Moedig getuigen

In hun slot­boodschap waarschuwen de Europese bisschoppen nogmaals voor de gevolgen van de ‘demo­grafische winter’, die groten­deels veroor­zaakt werd door de gezins­politiek en de gevolgen van het heersende culturele klimaat, zowel op sociaal als individueel vlak.

Europese katholieken moeten te midden van dat klimaat moedig getuigen van hun geloof en de zorg voor de zwaksten. Zij moeten hun stem durven verheffen indien waarden, zoals de bescherming van het menselijke leven, in gevaar zijn. (Kerknet / KN – foto's: CCEE)