Kostwinnersmodel lijkt passéHet percentage gezinnen met één kostwinner is de afgelopen vijftien jaar gehalveerd, meldt het Financieel Dagblad. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat het model van ‘anderhalfverdieners’ op weg is het kostwinnersmodel te vervangen.
Het percentage gezinnen met één kostwinner is de afgelopen vijftien jaar gehalveerd, meldt het Financieel Dagblad. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat het model van ‘anderhalfverdieners’ op weg is het kostwinnersmodel te vervangen.

Kostwinnersmodel lijkt passéHet model van paren waar beide partners van werken heeft de afgelopen jaren enorm aan belang gewonnen. Was in 1992 het aantal paren met één kostwinner nog bijna het dubbele van het aantal tweeverdieners. Inmiddels is die verhouding omgedraaid.

Omgedraaid

In veel gevallen gaat het daarbij om ‘anderhalfverdieners’, waarbij de man meestal in voltijd werkt en de vrouw in deeltijd. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2007 45% van de paren anderhalfverdiener was. Vijftien jaar eerder, in 1992, was dat nog 27%. In absolute aantallen gaat het om een toename van 782.000 tot 1.394.000.

Precies andersom is het gegaan bij de paren met één kostwinner: Het aantal paren met slechts één kostwinner nam in die periode af van 1.415.000 tot 846.000, ofwel van 49% van het totaal tot 27%.

Totaal

Het totale aantal paren nam in die periode licht toe, van 3,4 naar 3,5 mln. Het aandeel van het aantal paren waarbij beiden in voltijd werken veranderde niet zo erg. Er was een geringe afname van 477.000 tot 463.000.

(on)Tevreden

Uit onderzoek van het CBS lijkt het of de Nederlanders zeer content zijn met dit model van anderhalfverdieners. Ruim 85% zegt er content mee te zijn. Van de paren met twee voltijdbanen zou 18% wel wat minder willen werken. De tevredenheid is het laagst bij paren met slechts één kostwinnaar.

“Deze uitkomsten sporen met ons eigen onderzoeken”, zegt Wil Portegijs van het Sociaal Cultureel Planbureau. Volgens hem zou hieruit blijken “dat er geen grote spanningen zitten tussen hoe paren werken en hoe ze zouden willen werken. Het model met anderhalve baan is hard op weg het kostwinnersmodel te vervangen.”

Inkomenssprong

De gevolgen van deze ontwikkeling zijn groot. “Achter de huisdeur is veel meer te besteden”, zegt hoofdeconoom Michiel Vergeer van het CBS, “Binnen de gezinnen is de afgelopen jaren een forse inkomenssprong gemaakt. Daar kopen ze al die mooie dingen van, het grotere huis, de tweede of derde vakantie.”