Koopkrachtdaling treft gezinnen zwaarstVrijwel iedereen moet dit jaar financieel een stapje terug doen. Maar huishoudens met kinderen worden het zwaarst getroffen. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.
Vrijwel iedereen moet dit jaar financieel een stapje terug doen. Maar huishoudens met kinderen worden het zwaarst getroffen. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

Koopkrachtdaling treft gezinnen zwaarstWaar in 2009 de meeste werknemers die hun baan behielden er nog in koopkracht op vooruitgingen, daalt in 2010 ook voor hen de koopkracht. Ook mensen met een uitkering gaan erop achteruit. Huishoudens met kinderen worden het zwaarst getroffen.

Het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, waarschuwt alvast dat de koopkracht volgend jaar verder onder druk komt te staan. Want het kabinet komt in de loop van dit jaar met voorstellen voor bezuinigingen vanaf 2011 die hoogstwaarschijnlijk grote gevolgen voor de koopkracht hebben.

In januari krijgen werknemers hun eerste loonstrookje van het jaar. Wie geen loonsverhoging heeft gekregen, houdt enkele euro's minder over dan vorig jaar omdat er meer belasting wordt geheven.

Stijgende prijzen

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht voor 2010 dat de cao-lonen gemiddeld 1,25 procent omhooggaan. Dat is echter niet genoeg om de stijgende prijzen te kunnen opvangen, aldus het Nibud. Mensen kunnen dus minder doen met hun geld.

Vooral huishoudens met kinderen krijgen te maken met veranderingen in toeslagen en tegemoetkomingen. Zo wordt de kinderbijslag bevroren en krijgen huishoudens met kinderen onder de twaalf jaar en een bovenmodaal inkomen (boven 32.500 euro) minder kindgebonden budget. Zij gaan er dan ook relatief het meeste op achteruit.

Zo levert een echtpaar met twee kinderen onder de twaalf en een inkomen van 35.000 euro (alleenverdiener) 1,2 procent aan koopkracht in. Tweeverdieners zonder kinderen met beiden een inkomen van 30.000 euro, gaan er 0,5 procent op achteruit, zo blijkt uit rekenvoorbeelden van het Nibud.

Laag inkomen

Ook mensen met een laag inkomen leveren enkele euro's per maand in. Een kinderloos paar in de bijstand gaat er 0,2 procent op achteruit. Een paar dat met twee kinderen van de bijstand moet rondkomen, gaat er 0,3 procent op achteruit.

Veel huishoudens zullen met veel grotere inkomensachteruitgang te maken krijgen doordat zij worden geconfronteerd met werkloosheid. Volgens het CPB loopt het aantal werklozen op van 380.000 vorig jaar naar 510.000 dit jaar. Wie zijn baan kwijtraakt, levert flink in aan koopkracht. (Nu.nl)