Kom op voor het huwelijk!De Engelse bisschop Mark Davies van het bisdom Shrewsbury roept katholieken op op te komen voor het huwelijk “voordat het te laat is”. De bisschop deed deze oproep tijdens een H. Mis bij gelegenheid van Valentijnsdag. De Engelse bisschop Mark Davies van het bisdom Shrewsbury roept katholieken op op te komen voor het huwelijk “voordat het te laat is”. De bisschop deed deze oproep tijdens een H. Mis die hij celebreerde ter gelegenheid van Valentijnsdag in aanwezigheid van meer dan vijftig echtparen die hun huwelijksjubileum vierden.

‘Bang om over huwelijk te spreken’

Kom op voor het huwelijk!Mgr. Davies waarschuwt katholieken dat de samenleving het huwelijk steeds meer naar de achtergrond probeert te dringen.

“We kunnen niet anders dan een buitengewoon fenomeen waarnemen in onze samenleving waarin het huwelijk steeds minder bespreekbaar is. Politici spreken van ‘nieuwe vormen van gezin’, maar lijken vaak bang om over het huwelijk zelf te spreken”, aldus mgr. Davies.

Maatschappelijke intimidatie

Volgens de bisschop zijn docenten op Engelse (basis)scholen voorzichtig geworden om met hun leerlingen over het traditionele man-vrouw huwelijk te spreken uit angst om als bekrompen te worden beschouwd.

Verder zijn docenten in Engeland, volgens mgr. Davies, minder enthousiast in de klas te spreken over het huwelijk, omdat inspecteurs van de onderwijsinspectie leerlingen hebben ondervraagd of de docenten conventionele opvattingen over het gezin promoten.

Temidden van deze maatschappelijke intimidatie moedigt de bisschop katholieken aan te spreken over het huwelijk en niet bang te zijn te vertellen over de zegeningen die dit sacrament voor echtparen, gezinnen en de samenleving brengt.

Catastrofale gevolgen

Het huwelijk, stelt de bisschop, is een vitale en heilzame instelling die het welzijn van de samenleving dient door het te voorzien van stabiliteit in het gezinsleven. Mgr. Davies benadrukt dat het steeds belangrijker wordt het huwelijk te bevorderen, omdat de afbraak van het gezin geleid heeft tot catastrofale gevolgen.

‘Het goede nieuws dat het huwelijk is’

Volgens de bisschop behoort de katholieke Kerk tot de laatste stemmen die bereid zijn zich uit te spreken voor het huwelijk als het sterke fundament van de duurzame en levengevende band tussen een man en een vrouw.

“Ik wil jullie daarom aanmoedigen op te komen voor het huwelijk, om onbevangen te spreken over het goede van het huwelijk! Hierover spreek je niet alleen vanuit persoonlijke ervaring , maar vanuit ons geloof dat het huwelijk Gods plan voor het welzijn en geluk van het gezin en de samenleving is”, aldus mgr. Davies.

Hij benadrukte dat de Kerk en gelovige echtparen de ineenstorting van het gezin kunnen herstellen en dat het welzijn van de samenleving in handen ligt van het huwelijk.

“Laten we nooit bang zijn te spreken over het goede nieuws dat het huwelijk is”, aldus mgr. Davies.

(bron: Katholiek Nieuwsblad)