‘Dokter’ CorrieOok Katholiek Nieuwsblad liet een opiniestuk plaatsen over het programma ‘dokter Corrie’. Dit programma over puberteit & seksualiteit wordt uitgezonden tijdens het schooltv weekjournaal van de publieke omroep NTR en heeft al heel wat boze reacties opgeroepen. Ook Katholiek Nieuwsblad liet een opiniestuk plaatsen over het programma ‘dokter Corrie’. Dit programma over puberteit & seksualiteit wordt uitgezonden tijdens het schooltv weekjournaal van de publieke omroep NTR en heeft al heel wat boze reacties opgeroepen.

Dokter Corrie geeft voorlichting

‘Dokter’ CorrieMassa’s Nederlandse schoolkinderen uit groep 6, 7 en 8 kijken naar ‘dokter Corrie’. Dit programma over seksualiteit wordt uitgezonden tijdens het schooltv weekjournaal.

Tussen de dagelijkse nieuwsitems door bespreekt ‘Dokter Corrie’ – gespeeld door actrice Martine Sandifort – onderwerpen als de techniek van het tongzoenen en details over het krijgen van een erectie. In de derde aflevering wordt de ‘dokter’ heel boos als je het niet normaal vindt dat meisjes op meisjes vallen of jongens of jongens. Via internet en email reageren tientallen katholieke ouders bezorgd en verontwaardigd. Ze hebben twee grote bezwaren.

Se-se-seksualiteit

De eerste is dat ze moeite hebben met de inhoud. “Seksualiteit wordt gedegradeerd tot een smakeloos verhaal” schrijft een ouder. Dokter Corrie brengt het hele verhaal op een quasi-grappige manier, zo verhaspelt ze keer op keer het woord se-se-seksualiteit en maakt obscene seksuele gebaren.

Op de vraag waarom de samenstellers Rutgres WPF en de NTR voor zo'n communicatie hebben gekozen, antwoordt de woordvoerder van Rutgers WPF: “We hebben geprobeerd aan te sluiten bij dezeleeftijdsgrope. Maar ik moet toegeven: er zit een enkel gebaar tussen waar wij ook niet helemaal gelukkig mee zijn. Daar heeft u wel een punt.”

Juiste kanalen

Het andere bezwaar dat ouders hebben is dat zij vinden dat dit onderwerp moet worden besproken binnen de intimiteit van het gezin. Zij voelen zich ‘buiten spel’ gezet. Zij willen zelf met hun kind over dit onderwerp spreken op het moment dat zij hun kind er klaar voor achten. Door de uitzendingen van dokter Corrie wordt hen dat recht en die mogelijkheid als het ware ontnomen. Velen wisten niet eens dat hun kind dit te zien krijgt op school. Eenmaal op de hoogte hebben zij dit op school gelijk aangekaart. Ook de Kerk noemt de ouders de aangewezen personen om met hun kinderen over dit onderwerp te spreken. Het is terecht dat ouders in opstand komen. De Pauselijk Raad voor het Gezin schrijft: “Ouders dienen iedere aanslag op de deugd en kuisheid van hun kinderen te beschouwen als een op het geloofsleven zelf gerichte aanslag.”

Rutgers WPF zegt hierover: “We hebben recent meegewerkt aan een onderzoek uitgevoerd door het tijdschrift J/M en daaruit blijkt bijvoorbeeld dat kinderen via internet op veel jongere leeftijd pornografische afbeeldingen kijken dan dat ouders zich realiseren. Wij willen bereiken dat kinderen en jongeren informatie over seksualiteit via de juiste kanalen krijgen zoals de school en de ouders en niet ‘van de straat’.”

Kerndoel 38

Aanleiding voor dit programma is de aanpassing van de kerndoelen voor het basisonderwijs. Sinds 1 december 2012 is elke school verplicht om leerlingen te ‘leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit in de samenleving, waaronder seksuele diversiteit’ (kerndoel 38). In principe is daar weinig mis mee. Probleem is echter de onderliggende alles-moet-kunnen-moraal en perverse uitwerking daarvan die als verplichte kost aan de kinderen gedoceerd wordt door middel van de lespakketten en programma’s die scholen aangeboden krijgen door de overheid gekozen organisaties zoals Rutgers WPF.

Wat betreft de inhoud van het kerndoel zou Rutgers WPF wel een stap verder willen gaan, aldus een woordvoerder: “Wij willen dat er veel meer sturing op de inhoud komt en dat de overheid vaststelt welke onderwerpen op de scholen besproken moeten worden.” De kans is dus aanzienlijk dat zij nog jarenlang lobbyen om scholen te verplichten nog veel meer onderwerpen volgens hun visie aan te kaarten. Op dit moment hebben scholen nog de vrijheid om de uitwerking van dit kerndoel zelf te bepalen in overeenstemming met hun inzichten of signatuur.

Weerbaar

Feit blijft dat kinderen opgroeien in een maatschappij waar de ‘vrije seksuele moraal’ tot norm wordt verheven. Op het voortgezet onderwijs en gedurende de rest van hun leven worden ze hiermee geconfronteerd. Ze komen ermee in aanraking via een dergelijk lesprogramma, de media of vrienden. De enigen die nu en later hun hart en ogen kunnen sluiten voor perverse woorden, beelden en gebaren zijn zijzelf. Pas als kinderen inzicht hebben in de schoonheid van de seksualiteit zoals de Schepper die bedoeld heeft, kunnen zij zien dat de beleving van seksualiteit in de maatschappij om hen vaak banaal en oppervlakkig is. Dan kunnen ze kiezen: wat zal mij gelukkig maken? Het is aan de ouders om hierover het gesprek met ze aan te gaan. Weerbaar-zijn vraagt om een gezonde portie zelfvertrouwen, het maken van een bewuste keuze en daar voor gáán. Zelfs als Dokter Corrie heel wat anders vindt. (BL/Katholiek Nieuwsblad)