KleuterkerkKleuterkerk is een driejarig project voor jonge gezinnen waar kinderen van 2,5 tot 6,5 jaar actief en met veel plezier aan meedoen. 33 bijbelverhalen zijn uitgewerkt. Speels, eenvoudig en "veilig" voor ouders die de kerk wat ontgroeid waren. Het project wordt op dit moment in verschillende parochies in het land gedraaid. Een 15 jaar lange ervaring heeft geresulteerd in een prachtig opbouwproject dat tientallen jonge ouders binnen twee jaar ook actief bij het parochiewerk betrekt.
(ingezonden door Willem Brok, parochie Strijp, Eindhoven)

site: www.kleuterkerk.nl