Meer ruimte voor nieuwe scholenMet de aanpassing van zijn eerdere wetsvoorstel voor onderwijs zorgt staatssecretaris Sander Dekker ervoor dat zo’n 125 bijzondere scholen die eigenlijk ‘te klein’ waren, nu toch mogen blijven. Mede door de inzet van de ChristenUnie heeft Dekker zich bedacht en het wetsvoorstel aangepast. Met de aanpassing van zijn eerdere wetsvoorstel voor onderwijs zorgt staatssecretaris Sander Dekker ervoor dat zo’n 125 bijzondere scholen die eigenlijk ‘te klein’ waren, nu toch mogen blijven. Mede door de inzet van de ChristenUnie heeft Dekker zich bedacht en het wetsvoorstel aangepast.

Meer ruimte voor nieuwe scholenHet originele wets­voorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ van staats­secretaris Sander Dekker (VVD, Onderwijs) is, in zijn eigen woorden, bedoeld om de onderwijs­wet­geving te moder­ni­seren. Hij stelt daarbij scholen met een levensbeschouwelijke richting en ‘normale’ scholen gelijk, zodat er meer ruimte komt voor moderne onderwijs­vormen.

Volgens Eppo Bruins, Kamerlid van de Christenunie, maakt Sander Dekker daar een denkfout. Zestig procent van de ouders kiest op dit moment voor een bijzondere school, constateert Bruins. “Dekker doet alsof dat een probleem is. Alsof die scholen zijn blijven hangen in de jaren zestig. Dat is onzin. Je zou ook kunnen zeggen: het zijn beproefde concepten waar ouders op durven vertrouwen.” Ook bijzondere scholen staan over het algemeen gewoon open voor alle kinderen.

In de huidige wetgeving worden scholen met te weinig leerlingen momenteel beschermd, als ze de laatste school in de regio zijn van een bepaalde levens­be­schouwe­lijke richting. Afhankelijk van de afstand gelden er minimum­normen. De belangenorganisatie voor het protestants en rooms-katholiek onderwijs Verus berekende het wetsvoorstel van de staats­secretaris door en concludeerde dat door de initiële plannen van Dekker in totaal zo’n 125 basis­scholen zouden moeten sluiten. Het gereformeerd onderwijs zou bijvoor­beeld veel scholen verliezen. Vandaar ook dat christelijke organisaties en de ChristenUnie aangedrongen op het openhouden van dit soort scholen.

Eppo Bruins: “Veel gezonde scholen dreigen door de maatregel te verdwijnen. De gereformeerde basisschool in Brunssum bijvoorbeeld is de laatste gereformeerde school in heel Zuid-Limburg. De school heeft 127 leerlingen. Dat is een prima aantal, de school is financieel gezond, maar het aantal zit onder de opheffingsnorm.”

Het ministerie gaf toe dat de dreigende sluiting het “onbedoelde effect” van het wetsvoorstel was. Daarom liet Dekker al weten met een oplossing te komen voor kleine scholen in het bijzonder onderwijs. “We hebben het wetsvoorstel de afgelopen tijd ter inzage op internet geplaatst en met veel betrokken besproken”, aldus Dekker. “Veel klachten kwamen over het onbedoeld effect van het initiële voorstel dat dit gevolgen had voor bepaalde kleine scholen.” Door de aanpassing mogen scholen die in een bepaald gebied de enige van hun signatuur zijn, nu toch open blijven.