KISI weekend 26 t/m 28 oktober 2012Bisdom Roermond organiseert in het weekend van 26 t/m 28 oktober weer een KISI-weekend. Er zal worden geoefend voor de opvoering van de kerstmusical ‘De Hemel op stelten’ op 7, 8 en 9 december. Bisdom Roermond organiseert in het weekend van 26 t/m 28 oktober weer een KISI-weekend. Er zal worden geoefend voor de opvoering van de kerstmusical ‘De Hemel op stelten’ op 7, 8 en 9 december.

Het tweede KISIweekend staat al voor de deur

KISI weekend 26 t/m 28 oktober 2012Vind je zingen, dansen en toneel spelen leuk? Dan is dit vast iets voor jou: Op 26 oktober starten we met het inoefenen van de kerstmusical ‘De Hemel op stelten’. De uitvoering hiervan vindt plaats in het weekend van 7, 8 en 9 december. Als je nog meer kinderen kent die mee willen zingen, nodig ze maar uit!

Deelname Kisiweekend 26-28 oktober 2012

Alle kinderen vanaf 8 jaar mogen mee, met toestemming van de ouders (handtekening). Kinderen onder de 8 jaar mogen mee mits de ouder(s) als begeleiding meekomt. We maken gebruik van de groepsaccomodatie ‘de Beatrix’ in Herkenbosch.

Programma

Het weekend start op vrijdagavond om 18.00 uur met een warme maaltijd en op zondag om 17.00 uur sluiten we het weekend af. Naast het inoefenen van liedjes wordt er tijdens het weekend aandacht besteed aan het inhoudelijke programma. We blijven het hele weekend op de locatie, er zijn dus 2 overnachtingen. Op zondag zingen we de H. Mis in de parochiekerk van Herkenbosch. Meer info volgt per brief/mail na opgave.

Kosten

Het weekend kost € 35 per kind en ook € 35 per ouder die meekomt.

Aanmelden en informatie

Ter aanmelding graag onderstaande opgavestrook invullen en sturen of mailen naar: Bisdom Roermond, Centrum voor Huwelijk en Gezin, t.a.v. Myriam Rademaker, Postbus 75, 6040 AB Roermond.

Meer informatie

Voor meer informatie, bel of mail gerust naar Myriam, 0475-386892 of m.rademaker@bisdom-roermond.nl

Wie zijn de Kisikids?

KISI KidsKISI (KIndern SIngen) begon in 1993 in Oostenrijk. Een echtpaar schreef een aantal musicals rondom bijbelverhalen die werden vertaald naar de huidige tijd.

Al snel ontstonden er meerdere groepen in Oostenrijk, in andere Europese landen, in Israël en ook in Uganda zijn er KISIactiviteiten. Na een intensieve oefenperiode met bezoek aan KISI-Oostenrijk vond in 2009 het eerste optreden plaats van KISINederland plaats in Den Bosch.

De KISI-groepen zijn meer dan een musicalgroep. De bedoeling van de groepen reikt veel verder dan gezellig zingen en dansen. KISI is een katholieke beweging met een oecumenische missie, een familie van kinderen, jongeren en volwassenen die onderweg zijn met liederen en musicals tot eer van God.