Kindgebonden budget goedgekeurdDe Eerste Kamer heeft op 30 oktober ingestemd met de Wet op het kindgebonden budget. De inkomensafhankelijke toeslag voor gezinnen met kinderen wordt in 2009 ingevoerd.
De Eerste Kamer heeft op 30 oktober ingestemd met de invoering van de Wet op het kindgebonden budget. Deze wet regelt de omzetting van de kinderkorting in een kindgebonden budget, een inkomensafhankelijke toeslag voor gezinnen met kinderen.

Kindgebonden budget goedgekeurdDe Wet op het kindgebonden budget wordt de komende twee jaar gefaseerd ingevoerd. Per 1 januari 2008 wordt de kinderkorting als toeslag verstrekt aan gezinnen met kinderen. Nu kunnen gezinnen met een laag inkomen de huidige fiscale kinderkorting mislopen, omdat zij een te laag inkomen hebben. Dat probleem wordt in 2008 opgelost. Een jaar later zal de toeslag niet langer per huishouden, maar per kind worden verstrekt.

Het kindgebonden budget heeft als doel ouders een inkomensafhankelijke tegemoetkoming te geven in de kosten van kinderen. Het is per 1 januari 2009 niet langer een bedrag dat per huishouden wordt verstrekt, ongeacht het aantal kinderen, maar een bedrag per kind. (jeugdengezin)