Kinderopvang wil andere schooltijdenBasisscholieren zouden elke dag even lang naar school moeten. Ook moeten ze eerder beginnen en kortere lunchpauzes krijgen. Dit pleidooi bracht de brancheorganisatie voor kinderopvang, de MO-groep, zaterdag naar buiten na een inventarisatie van de buitenschoolse opvang. Kinderopvang wil andere schooltijdenBasisscholieren zouden elke dag even lang naar school moeten. Ook moeten ze eerder beginnen en kortere lunchpauzes krijgen. Dit pleidooi bracht de brancheorganisatie voor kinderopvang, de MO-groep, zaterdag naar buiten na een inventarisatie van de buitenschoolse opvang.

De vraag naar buitenschoolse opvang groeit dit jaar met gemiddeld 21 procent. Bijna 13 procent van de aangemelde kinderen komt 1 augustus op een wachtlijst.

De toename concentreert zich op de maandag, dinsdag en donderdag, de werkdagen van veel deeltijdwerkers. Op woensdag en vrijdag werken ze vaak niet omdat de kinderen dan eerder vrij zijn. Als de schooltijden door de week evenwichtiger zouden zijn verdeeld, zouden de wachtlijsten korter worden, denkt de MO-groep. (NU.nl)