Kinderombudsman: jeugdzorg heeft visie nodigVoor de zomer komt de Kinderombudsman met een rapport over de 30.000 kinderen die jaarlijks een scheiding meemaken. Dat meldt Marc Dullaert die sinds vorig jaar deze nieuwe functie vervult. “In te veel gevallen zijn dat vechtscheidingen.” KN sprak met Dullaert over de Kindermonitor. Voor de zomer komt de Kinderombudsman met een rapport over de 30.000 kinderen die jaarlijks een scheiding meemaken. Dat meldt Marc Dullaert die sinds vorig jaar deze nieuwe functie vervult. “In te veel gevallen zijn dat vechtscheidingen die uitgevochten worden voor de rechter, waarbij kinderen in de knel komen. Want kinderen zijn loyaal naar beide ouders, die willen niet kiezen.”

Kinderombudsman: jeugdzorg heeft visie nodig“Boven de twaalf jaar worden kinderen gehoord door de rechter, maar ze hebben geen formele inspraak. Momenteel onderzoeken we de rol van de bijzondere curator. Kan zo’n curator bij een scheiding effectief de belangen van het kind vertegenwoordigen?”

KN sprak met Dullaert over de Kindermonitor die eerder deze maand verscheen. Daaruit blijkt dat het met 85 procent van de kinderen in Nederland goed gaat. Zijn zorg is om de resterende 15 procent. Om die te helpen is geld volgens hem niet de belangrijkste factor. “In de jaren 2008-2011 is heel veel geld gestoken in de preventie van kindermishandeling, maar er is geen sprake van een afname. Slechts een kwart van de gemeenten bleek de voorstellen van de overheid te hebben overgenomen."

"In de rapporten gaat het voortdurend over ‘stimuleren’. Wat we nodig hebben, zijn heldere kwaliteitscriteria, heldere doelstellingen en een goede regie.” Op het gebied van de jeugdzorg betekent dat volgens hem: “Een heldere visie, een overzien van de gevolgen van het beleid en het stroomlijnen van de samenwerking van betrokken instanties. Dat moet leiden tot betere resultaten zonder dat de kosten omhoog gaan.” (KN)