KindergebedsschoolWegens het succes van vorig jaar wordt ook dit jaar een Kinder­gebeds­school gehouden. Kinderen in groepen 4 t/m 8 zijn 13 t/m 16 mei 2015 welkom bij Foyer de Charité ‘Marthe Robin’ in Thorn. Wegens het succes van vorig jaar wordt ook dit jaar een Kindergebedsschool gehouden. Kinderen in groepen 4 t/m 8 zijn 13 t/m 16 mei 2015 welkom bij Foyer de Charité ‘Marthe Robin’ in Thorn.

KindergebedsschoolIn Nederland bestaan veel activiteiten voor jongeren en tieners, maar misschien minder voor kinderen. Toch staan juist bij kinderen de deuren wijd open, waardoor een relatie met God natuurlijker is en gemakkelijker kan groeien. Zo blijven de deuren ook open.

Een initiatief dat daarop inspeelt is de in 1983 in Frankrijk ontstane Kindergebedsschool, inmiddels wijd verbreid en goedgekeurd door de Franse Bisschoppenconferentie.

Veel kinderen die de gebedsschool volgden zijn zo enthousiast dat ze steeds weer terugkomen. En waarom? Omdat ze met Jezus leerden bidden. De leerlingen van Jezus zeiden al: “Leer ons bidden”. Zij wisten ook nog niet hoe dat precies moest. Maar ze hadden wel het verlangen om te kúnnen bidden.

Bidden kan op velerlei manieren; individueel of in een groep, met de Bijbel, spelend, in de natuur, door te zingen… In de Kindergebedsschool krijgen kinderen de kans om het gebed dieper te ontdekken.

Het is mooi om te zien hoe kinderen doorheen een Bijbeltekst geraakt kunnen worden en hoe het hen kan helpen om niet alleen iets over Jezus te weten, maar te ontdekken dat je met Jezus kunt optrekken en dat Hij jou iets te zeggen heeft.

Kindergebedsschool 2015 uitnodiging Naast de gebedsmomenten is er ruimte voor spel en creativiteit, maar alles in dienst van het ‘geheim’: samen met Maria de school van gebed beleven doordat je bij Jezus bent en met Hem optrekt!

De Kinder-gebedsschool zal weer plaatsvinden van 13 – 16 mei 2015 in de Foyer de Charité te Thorn. Richtprijs: 60 euro.

Heeft uw kind ook het verlangen om God beter te leren kennen? Geef hem/haar dan, liefst voor 1 mei, op voor deze kindergebedsschool!

Meer info en opgave