Kindergebedsschool van start!We ontvingen een uitno­di­ging voor een nieuw initia­tief voor kinderen: De Kinder­gebeds­school. De wens om zoiets ook in Nederland te starten is nu con­creet geworden met de eerste gebeds­school van 28 t/m 31 mei 2014. We ontvingen een uitnodiging voor een nieuw initiatief voor kinderen: De Kindergebedsschool. De wens om zoiets ook in Nederland te starten is nu concreet geworden met de eerste gebedsschool van 28 t/m 31 mei 2014.

Kindergebedsschool van start! In Nederland bestaan veel activiteiten voor jongeren en tieners, maar misschien minder voor kinderen. Toch staan juist bij kinderen de deuren wijd open, waardoor een relatie met God natuurlijker is en gemakkelijker kan groeien. Zo blijven de deuren ook open.

Frankrijk

Een initiatief dat daarop inspeelt is de in 1983 in Frankrijk ontstane Kindergebedsschool, inmiddels wijd verbreid en goedgekeurd door de Franse Bisschoppenconferentie.

Veel kinderen die de gebedsschool volgden zijn zo enthousiast dat ze steeds weer terugkomen. En waarom? Omdat ze met Jezus leerden bidden. De leerlingen van Jezus zeiden al: “Leer ons bidden”.

Zij wisten ook nog niet hoe dat precies moest. Maar ze hadden wel het verlangen om te kúnnen bidden.

Vele manieren van bidden

Bidden kan op velerlei manieren; individueel of in een groep, met de Bijbel, spelend, in de natuur, door te zingen… In de Kinder-gebedsschool krijgen kinderen de kans om het gebed dieper te ontdekken.

Kindergebedsschool van startHet is mooi om te zien hoe kinderen door een Bijbeltekst geraakt kunnen worden en hoe het hen kan helpen om niet alleen iets over Jezus te weten, maar te ontdekken dat je met Jezus kunt optrekken en dat Hij jou iets te zeggen heeft.

Naast de gebedsmomenten is er ruimte voor spel en creativiteit, maar alles in dienst van het ‘geheim’: samen met Maria de school van gebed beleven doordat je bij Jezus bent en met Hem optrekt!

Eerste Kinder-gebedsschool – 28 t/m 31 mei in Thorn

De eerste Kinder-gebedsschool in Nederland zal plaatsvinden van 28 – 31 mei in de Foyer de Charité te Thorn. Leeftijd: groepen 4 t/m 8 van de basisschool.

Heeft uw kind ook het verlangen om God beter te leren kennen?
Geef hem/haar dan op voor deze kindergebedsschool!

Meer informatie en opgave

Voor meer info of opgave: www.foyer-thorn.nl
of via foyervader A.Pierik, tel: 0475-562770
of download hier de flyer