Mgr. Gerardo Melgar“Jezus rekent op jullie als zijn leerlingen, als mensen die Hem ontmoeten en proberen te volgen.” Dat schrijft mgr. Gerardo Melgar van het Spaanse Osma-Soria aan de kinderen van zijn bisdom in een brief ter gelegenheid van de Dag van Missionaire Kinderen, 22 januari. “Jezus rekent op jullie als zijn leerlingen, als mensen die Hem ontmoeten en proberen te volgen.” Dat schrijft mgr. Gerardo Melgar van het Spaanse Osma-Soria aan de kinderen van zijn bisdom in een brief ter gelegenheid van de Dag van Missionaire Kinderen, 22 januari.

Mgr. Gerardo MelgarDe Heer “rekent op jullie als zijn missionarissen, als gelovigen die niet alleen leven voor hun geloof, maar het ook proberen over te dragen aan anderen door over Hem te spreken, samen te bidden en anderen te helpen ontdekken hoe belangrijk God voor jullie is”. De bisschop nodigde de kinderen uit de Dag met hun gezinnen door te brengen. “Laat ons samen de Heer bidden dat het Evangelie iedereen mag bereiken, te beginnen met onze gezinnen.”

Aan de volwassenen schrijft mgr. Melgar: “Wij zijn het die door onze levens aan de kinderen moeten laten zien dat Christus echt belangrijk is voor ons en dat we er echt op gericht zijn Hem tot het middelpunt van ons bestaan te maken.” Hij besluit zijn brief met de oproep “kinderen te helpen kleine missionarissen te worden voor hun gezinnen en hun vrienden; en om samen gist en licht te zijn in een maatschappij die vol eenzaamheid is en ontdaan van God”. (KN/Zenit)