BevrorenDe kinderbijslag gaat tot 2012 niet omhoog. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Eerder werd al bekend dat de verhoging per 1 juli van dit jaar niet doorging. De kinderbijslag gaat tot 2012 niet omhoog. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Eerder werd al bekend dat de verhoging per 1 juli van dit jaar niet doorging.

BevrorenDe kinderbijslag wordt tweemaal per jaar aangepast aan de inflatie, maar tot 2012 gaat dit dus niet gebeuren. Ook het kindgebonden budget, dat in tegenstelling tot de kinderbijslag wel afhankelijk is van het inkomen, wordt bevroren. Rouvoet wil deze regeling ook nog verder versoberen. In 2014 leveren deze maatregelen een besparing van 290 miljoen euro op.

In het kindgebonden budget zouden gezinnen er volgend jaar voor het tweede en derde kind 20 euro bij krijgen, maar deze verhoging gaat niet door. Rouvoet kiest hiervoor omdat het hem wel een besparing oplevert, maar het volgens hem geen achteruitgang in inkomen voor de gezinnen oplevert.

Tot een inkomen van ruim 29.000 euro ontvangen gezinnen het volledige kindgebonden budget, daarboven begint het bedrag terug te lopen. Deze grens gaat 1000 euro omlaag, bovendien loop het budget dat boven deze inkomensgrens wordt uitgekeerd sneller terug.

De tegemoetkoming die ouders konden krijgen voor de schoolkosten en de ouderbijdrage wordt opgenomen in het kindgebonden budget. Ook dit wordt soberder dan eerst was gepland, maar Rouvoet verklaarde dat het voor veel ouders met kinderen op de middelbare school toch een vooruitgang betekent.

Een derde van de ouders die er recht op hebben, maakte geen gebruik van de oude regeling. Nu krijgen zij wel geld. (NU.nl)