De kinderbijslag gaat in 2010 omlaag. Dit blijkt uit de rijksbegroting die op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt. Vooral de hogere inkomens worden erdoor getroffen. De maatregel levert de schatkist zo'n 100 miljoen euro op.

Kinderbijslag gaat omlaag

Kinderbijslag gaat omlaagDe kinderbijslag gaat in 2010 omlaag. Dit blijkt uit de rijksbegroting die op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt. Vooral de hogere inkomens worden erdoor getroffen. De maatregel levert de schatkist zo'n 100 miljoen euro op.

De kinderbijslag gaat omlaag omdat een deel van de kinderbijslag overgeheveld wordt naar het nieuwe kindgebonden budget. De kinderbijslag blijft bestaan, maar er komt een nieuw systeem naast. Dit nieuwe systeem, het kindgebonden budget, is inkomensafhankelijk, dus hoe lager het inkomen hoe hoger de financiële bijdrage. De kinderbijslag is niet afhankelijk van het inkomen. Hierbij bepaalt het aantal kinderen hoeveel een gezin krijgt.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget komt in de plaats van de huidige fiscale kinderkorting. De kinderkorting blijkt niet voordelig voor gezinnen met lagere inkomens, omdat ze te weinig belasting betalen om voor deze korting in aanmerking te komen.

Het kabinet wil geld weghalen van de kinderbijslag en daar een deel van het kindgebonden budget van betalen. Dat levert zo'n 100 miljoen euro op voor de schatkist. Vooral de hoge inkomens zullen dit merken. De VVD is tegen. "Het is een slechte zaak. Het is een trend van dit kabinet – potverteren en dan de belastingen verhogen", zegt Rutte.

Gratis schoolboeken

Coalitiepartij ChristenUnie maakt zich niet zo'n zorgen. "Voor gezinnen met een lager inkomen is het een enorme verbetering. Het kabinet heeft voor de hogere inkomens ook dingen in petto, zoals de gratis schoolboeken”, aldus fractievoorzitter Slob.

SGP-Kamerlid Bas van der Vlies is kritisch over de bezuiniging van het kabinet. “Het is geen krent in de pap, maar een kiezel in de schoen.” De maatregel staat volgens hem haaks op het kindvriendelijke beleid dat zijn eigen partij voorstaat. “De kinderbijslag moet eerder omhoog.” De SGP'er hekelt ook de beperkte invulling van het kindgebonden budget, waarin bijvoorbeeld niet de subsidie voor kinderopvang is meegenomen, en het afschaffen van de zogeheten aanrechtsubsidie. “Ik snap niet dat een kabinet met CDA en ChristenUnie het zover heeft laten komen.”

Keuzevrijheid

Het kindgebonden budget wordt in twee fasen ingevoerd. In 2008 wordt de toeslag voor alle gezinnen ingevoerd. Het jaar daarop wordt de toeslag niet meer per huishouden, maar per kind verstrekt. Gezinnen met meer kinderen krijgen dan een hoger kindgebonden budget. Het kabinet Balkenende IV heeft het kindgebonden budget ook ingevoerd omdat ouders dan meer keuzevrijheid krijgen om het geld te besteden.

Verhoging btw-tarief

De omstreden verhoging van het BTW-tarief voor kermissen, attractieparken, bioscopen, dierenparken en sportaccommodaties is definitief van de baan. Onder meer kermisexploitanten liepen te hoop tegen de verhoging van 6 naar 19 procent. Vorige week lekte uit dat het hoogste tarief naar 20 procent zou gaan, maar dat gebeurt waarschijnlijk pas in 2009. (NOS / KN)