Kind moet weer leren luisterenJeugdpsychiater Peter Adriaenssens pleit voor meer discipline in de opvoeding. "Overleggen is belangrijk, maar de ouder moet altijd het laatste woord hebben." Kind moet weer leren luisterenJeugdpsychiater Peter Adriaenssens pleit voor meer discipline in de opvoeding.

"De afgelopen decennia maakte de ijzeren discipline plaats voor communicatie en overleg. Op zich een goede zaak, maar de balans is te sterk overgeheld naar het overlegmodel."

De beste aanpak ligt volgens Adriaenssens in het midden, in het democratische opvoedingsmodel. "Overleggen is belangrijk, maar de ouder moet altijd het laatste woord hebben." Steeds meer jongeren verliezen de pedalen in de steeds complexe en drukkere wereld waarin we leven. "Er zijn steeds minder zekerheden", zegt Adriaenssens. "Het gezin als warm nest en houvast krijgt daardoor een nog centralere plaats."

Ouders moeten ook beseffen dat niet alle kinderen even gemakkelijk opvoedbaar zijn. "Veel ouders onderschatten de impact van hevig temperament en impulsiviteit, eigenschappen waarvan vandaag bekend is dat ze vastliggen in de genen. Zulke kinderen gooien roet in het eten zonder het te willen."

Dat kinderen weer moeten leren luisteren, zal niemand betwisten. Terug overhellen naar een autoritaire houding is echter een stap te ver. "Door regels op te leggen zonder overleg, belemmer je als ouder de ontwikkeling van de sociale vaardigheden bij je kind." (Knack.be)