Gezin met kinderenKinderen die opgroeien bij hun gehuwde biolo­gische ouders doen het beter dan leef­tijd­ge­noot­jes in andere omstan­dig­heden. Dat wordt opnieuw door onder­zoek bevestigd, meldt CNA. Kinderen die opgroeien bij hun gehuwde biolo­gische ouders doen het beter dan leef­tijd­ge­noot­jes in andere omstan­dig­heden. Dat wordt opnieuw door onder­zoek bevestigd, meldt CNA.

Gezin met kinderen Volgens socioloog Brad Wilcox van de Universiteit van Virginia (VS) is er een “groeiende wetenschappelijke consensus” dat huwelijk en gezinsstructuur zowel voor ouders als kinderen belangrijk zijn, ondanks beweringen die dat in twijfel trekken. In de National Review schrijft Wilcox dat “onderzoek naar onderzoek” aantonen dat kinderen en gezinnen voordeel hebben van “sterke en stabiele gehuwde gezinnen”.

Volgens hem zijn er “ontkenners” die “proberen het wetenschappelijk bewijs te ontkennen dat verandering van gezinsstructuren een belangrijke invloed heeft op ons sociale milieu en in het bijzonder op onze jongens”.

Wilcox is co-auteur van het onderzoek Sterke gezinnen, welvarende staten: Hebben gezonde gezinnen invloed op de welvaart van staten?, dat eind oktober gepubliceerd werd.

Staten met meer huwelijken, vooral daar waar meer gezinnen zijn met gehuwde ouders, laten meer economische groei en mobiliteit zien, minder armoede bij kinderen en een hoger gemiddeld inkomen dan het gemiddelde van de gehele Verenigde Staten.

Bovendien komt gewelddadige misdaad minder voor in staten “met een groter aandeel van gezinnen met gehuwde ouders”, zo schrijven de onderzoekers.

Een ander recent onderzoek, gepubliceerd door het Northwestern University’s Institute for Policy Research, toont aan dat jongens uit kansarme gezinnen meer problemen krijgen dan meisjes met ongehuwde moeders. Deze jongens doen het slechter op school en vertonen gedragsproblemen en crimineel gedrag.

Onderzoek van Princeton University bevestige: “De meeste wetenschappers zijn het inmiddels eens dat kinderen die worden opgevoed door hun biologische ouders in een stabiel huwelijk het op zeer uiteenlopend gebied beter doen dan kinderen in andere gezinsvormen.” (Katholiek Nieuwsblad)