Inspiratie Magazine - juli 2012Op wie stem jij bij de komende verkiezingen? Ga je als christen voor het CDA of toch voor de Christenunie? En laat je je daarbij leiden door je gezonde verstand of toch door je onderbuik? Op wie stem jij bij de komende verkiezingen? Ga je als christen voor het CDA of toch voor de Christenunie? En laat je je daarbij leiden door je gezonde verstand of toch door je onderbuik?

Inspiratie Magazine - juli 2012 De nieuwste Inspiratie Magazine staat in het teken van kiezen. Psychologe Lucie Veselka behandelt de psychologie van het keuzes maken. Gebruiken we daarbij vooral gezond verstand zoals we graag geloven of handelen we toch vooral vanuit de onderbuik?

Persoonlijk

Verslaggeefster Caroline Tax is gemeenteraadslid voor het CDA. Toch twijfelt ze of ze bij de komende verkiezingen haar stem wel moet uitbrengen op haar eigen partij. In een persoonlijke zoektocht naar de juiste keuze interviewde ze Joël Voordewind van de ChristenUnie en Martijn van Helvert van het CDA. Hoe belangrijk is eigenlijk het gezin voor beide partijen? Beleef haar zoektocht mee en bepaal uiteindelijk jouw eigen keuze.

Schelden en armoede

De Hoge Raad heeft recent bepaald dat je een agent voor mierenneuker mag uitschelden. Hans Alderliesten van de Bond tegen Vloeken verdiepte zich voor Inspiratie Magazine in het onderwerp schelden. Wat zegt de Bijbel hier eigenlijk over en de kerkleer?

Verder in dit nummer aandacht voor het toenemende aantal kinderen in Nederland en België dat opgroeit in armoede. Belangrijke vraag voor wie wel geld genoeg heeft: wat kun je voor zo’n kind of gezin in armoede betekenen?

Inspiratie Magazine is een katholiek, positief en inspirerend tijdschrift voor de hele familie. De nieuwste editie verschijnt rond 13 juli.