Keuze voor kinderopvangOpvattingen en normen van de kennissenkring spelen een belangrijkere rol in de keuze van moeders om kinderen naar de opvang te brengen. En niet de marktwerking van kosten en beschikbaarheid bepalen die keuze. Keuze voor kinderopvangOpvattingen en normen van de kennissenkring spelen een belangrijkere rol in de keuze van moeders om kinderen naar de opvang te brengen. En niet de marktwerking van kosten en beschikbaarheid bepalen die keuze.

Dat blijkt uit de publicatie ’Moeders, werken in kinderopvang in model’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Wanneer de vriendenkring werken belangrijk en gebruikelijk vindt, hebben moeders vaker een baan. Wanneer het gebruik van opvang in de omgeving veel voorkomt en is geaccepteerd, gaan meer moeders er gebruik van maken, concluderen de onderzoekers.

Kinderopvang is niet in alle kringen geaccepteerd. Het beschikbaar stellen van opvang is volgens de onderzoekers op zichzelf niet voldoende om het gebruik ervan te stimuleren. Door de beschikbaarheid raakt het gebruik van opvang meer geaccepteerd, waardoor het indirect wel een effect heeft.

Uit het onderzoek blijkt ook dat meer moeders werken naarmate hun potentiële uurloon hoger ligt. De groep met een hoger loon maakt vaker gebruik van opvangmogelijkheden. Volgens het SCP zou met een hoger uurloon de arbeidsparticipatie van moeders groter zijn.

Sinds 1 augustus zijn scholen wettelijk verplicht buitenschoolse opvang te regelen. Brancheorganisatie MOgroep Kinderopvang meldde bij aanvang van het schooljaar dat de vraag door het aanbod is gestegen. Om aan de groeiende vraag te voldoen zijn minstens achtduizend werknemers en elfhonderd nieuwe locaties nodig in de buitenschoolse opvang. (nu.nl)