Inperking van vrijheden“We zullen ons erop moeten instellen dat onze vrijheden vroeger of later verder zullen worden ingeperkt”, stelt Gert-Jan Segers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie deze week in Nederlands Dagblad. Inperking van vrijheden“We zullen ons erop moeten instellen dat onze vrijheden vroeger of later verder zullen worden ingeperkt”, stelt Gert-Jan Segers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie deze week in Nederlands Dagblad.

“We doen er goed aan ons voor te bereiden op een belangrijke keuze. Het is de keuze tussen groot blijven en je dus aan de eisen van de overheid aanpassen, ofwel bereid zijn je subsidie op te geven, klein te worden en zo trouw te blijven aan het evangelie.”

Segers baseert zich op de mogelijkheid dat er in de toekomst bij de verkiezingen winst zal zijn voor D66 en PVV en dat het paarse beleid weer zal terugkeren. De PVV wil de publieke omroep decimeren. D66 wil samen met GroenLinks en D66 het bijzonder onderwijs aanpakken.

“Je hoeft geen profeet te zijn om te kunnen voorspellen waar het paarse sentiment het op gemunt heeft. Omdat het zich niet meer kan voorstellen dat iemand er een andere opvatting over huwelijk en seksualiteit op nahoudt, duldt het op dat punt geen afwijking meer. Omdat paars het een onverdraaglijke gedachte vindt dat met overheidsgeld maatschappelijke initiatieven van christenen en andere gelovigen worden gefinancierd, zal het de duimschroeven aandraaien bij christelijke zorginstellingen, omroepen en scholen.”

Zie ook: Verkenners buiten het bereik van paars