Kerkgang goed voor kinderen'Kerkgang is goed voor kinderen'. Dat is de uitkomst van een studie in de Verenigde Staten naar de invloed die de Kerk heeft op kinderen. Kerkgang goed voor kinderen'Kerkgang is goed voor kinderen'. Dat is de uitkomst van een studie in de Verenigde Staten naar de invloed die de Kerk heeft op kinderen.

De studie is uitgevoerd door de Amerikaanse socioloog John P. Bartkowski, die samenwerkte met een onderzoeksteam van de universiteit van Mississippi, zo meldde Baptist Press woensdag.

Voor het onderzoek zijn ongeveer 9500 ouders en 8800 leraren ondervraagd. Het onderzoek -volgens Bartkowski het eerste in z’n soort- is mede bekostigd door de Amerikaanse overheid.

Volgens de onderzoekers is het „heel duidelijk” dat religie een positieve invloed heeft op kinderen. Vooral voor jonge kinderen is het belangrijk dat het gezin waarvan ze deel uitmaken, meeleeft met een kerkgemeenschap. Op het gebied van zowel emoties en gedrag als kennis scoren kinderen uit kerkelijke gezinnen beter dan kinderen uit gezinnen die niet kerkelijk betrokken zijn. Het duidelijkst zijn de voordelen voor kinderen van wie beide ouders "frequent" kerkelijke activiteiten bijwonen.

De onderzoekers benadrukken dat zij hebben gekeken naar gezinnen die of christelijk of joods zijn. Omdat er geen specifieke vragen zijn gesteld over de afzonderlijke religies, geeft het onderzoek ook geen antwoord op de vraag of deze twee religies een verschillende invloed hebben op het welbevinden van kinderen.

Opvallende uitkomst van het onderzoek is dat het slecht is voor kinderen wanneer ouders met elkaar veel discussiëren over religieuze vragen. Dat kan „duidelijk ondermijnend” werken bij de ontwikkeling van het kind. Discussies tussen ouders en kinderen over religie hebben vaak wel een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind, aldus het onderzoek. (Reformatorisch Dagblad)