VoedselbankKerken moeten voorop blijven staan om nuttig werk in de samenleving te doen. Met gemeenten zouden ze kunnen afspreken wat ze allemaal kunnen bijdragen, onder meer in de ondersteuning van jongeren en gezinnen.
Kerken moeten voorop blijven staan om nuttig werk in de samenleving te doen. Met gemeenten zouden ze kunnen afspreken wat ze allemaal kunnen bijdragen, onder meer in de ondersteuning van jongeren en gezinnen.

Die oproep deed minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin zaterdag tijdens de Landelijke Diaconale Dag van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in Utrecht.

VoedselbankKerken en gemeenten, aldus de bewindsman, staan nu nog huiverig tegenover elkaar als het erom gaat kerken in te schakelen bij het gemeentelijke beleid zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de samenleving. De kerken zijn bang verstrikt te raken in allerlei regels, de gemeenten zijn beducht voor het verwijt kerk en staat niet gescheiden te houden. Rouvoet vindt dat jammer, want hij ziet veel mogelijkheden. “Het is altijd mijn stelling geweest dat de scheiding tussen kerk en staat niet betekent dat ze met de ruggen naar elkaar staan, integendeel.”

De minister wees op de rol die de kerken al hebben in de samenleving, door het geven van bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en taalcursussen, de organisatie van kinder- en jongerenwerk en buurtmaaltijden. Onderzoeken wezen uit dat het werk van kerken in Rotterdam per jaar tot ruim 130 miljoen euro waard is. In Den Haag bespaart de inzet van migrantenkerken de samenleving per jaar 17,5 miljoen euro. "Ik ben benieuwd wat eruit zou komen als het maatschappelijk rendement van alle kerken zou worden berekend", zei Rouvoet. “Het zou om miljarden gaan.” (ANP)