Recht, Religie en SamenlevingPaus Franciscus heeft twee jaar geleden de kerkelijke huwelijks­processen drastisch vereenvoudigd. De nieuwe regels die van kracht zijn geworden, maken de procedures veel toegankelijker. Wat betekenen die veranderingen in de praktijk? Paus Franciscus heeft twee jaar geleden de kerkelijke huwelijksprocessen drastisch vereenvoudigd. De nieuwe regels die van kracht zijn geworden, maken de procedures veel toegankelijker. Wat betekenen die veranderingen in de praktijk?

En met name: wat hebben de mensen eraan wier verbintenis is stuk gelopen en die de nietig­verklaring van een eerder gesloten huwelijk willen om een kerkelijk huwelijk aan te kunnen gaan? Want daar gaan de huwelijksprocessen binnen de katholieke kerk gewoonlijk om: zien of er redenen zijn waarom het gesloten huwelijk als nietig beschouwd moet worden, waardoor een (nieuw) huwelijk mogelijk wordt.

Recht, Religie en Samenleving

Recht, Religie en SamenlevingHet tijdschrift Recht, Religie en Samenleving, editie 2016/2 gaat hier uitgebreid op in. De Vlaamse Officiaal Joris de Jonghe geeft een zorgvuldige beschrijving van het verloop van een procedure van nietig­verklaring van een huwelijk (pp. 43-63). Mgr. Dr. Jan Hendriks beschrijft in een ander artikel wat er allemaal veranderd is en wat voor redenen er kunnen zijn waarom een huwelijk nietig is (pp. 19-41). Naast enkele andere interessante artikelen biedt het tijd­schrift dus de nodige informatie over een thema waar veel mensen binnen de kerk mee te maken hebben.

Een abonnement op het tijdschrijft kost € 110,- per jaar.
Bestellen kan via abo@larciergroup.com

(bron: Arsacal.nl )