Kerkelijk huwelijk zonder stadhuisVanaf volgend jaar wordt het in Duitsland wellicht mogelijk een katholiek huwelijk te sluiten zonder burgerlijk huwelijk. De Duitse bisschoppenconferentie studeert momenteel op een kerkrechtelijke regeling. Vanaf volgend jaar wordt het in Duitsland wellicht mogelijk een katholiek huwelijk te sluiten zonder burgerlijk huwelijk. Dat is mogelijk geworden door een wetswijziging die de Bondsdag vorig jaar invoerde en in 2009 van kracht wordt.

Kerkelijk huwelijk zonder stadhuisOp dit ogenblik studeert de Duitse bisschoppenconferentie op een kerkrechtelijke regeling. Vooralsnog zou dat alleen worden toegestaan in uitzonderingsgevallen met toestemming van de bisschop. Daarbij wordt vooral gedacht aan gepensioneerde verweduwde paren, die door een huwelijk pensioen zouden derven.

De ontkoppeling van burgerlijk en kerkelijk huwelijk is een oude wens van de katholieke Kerk in Duitsland. De verplichting eerst burgerlijk te huwen werd ingevoerd tijdens de antiklerikale Kulturkampf van 120 jaar geleden.
Ook in Nederland bestaat de verplichte koppeling.

In 2000 werd in Katholiek Nieuwsblad een stevige discussie gevoerd tussen voor- en tegenstanders van de koppeling. Daarbij voerden de tegenstanders vooral aan dat het burgerlijk huwelijk sinds de invoering van het homohuwelijk een farce is geworden en dat de verplichte koppeling een vrijheidsbeperking betreft die niet meer van deze tijd is. (KN/KNA)

Zie ook: