Kerkelijk huwelijk haalbaar!Het christelijk huwelijk is niet een ideaal dat slechts haalbaar is voor uitzonderlijke stellen. Dat zei paus Franciscus vrijdag tijdens een toespraak tot de Romeinse Rota. Het is “een realiteit die, met de genade van Christus, kan worden ervaren door alle gedoopten”. Het christelijk huwelijk is niet een ideaal dat slechts haalbaar is voor uitzonderlijke stellen. Dat zei paus Franciscus vrijdag tijdens een toespraak tot de Romeinse Rota. Het is “een realiteit die, met de genade van Christus, kan worden ervaren door alle gedoopten”.

In een toespraak tot de Romeinse Rota benadrukte Franciscus het belang van handhaving van de kerkelijke leer over het huwelijk. Deze opdracht “is altijd actueel, maar van bijzonder belang in onze tijd”.

Kerkelijk huwelijk haalbaar!De Romeinse Rota oordeelt over individuele gevallen volgens de wetten van het christelijk huwelijk en vervult daarmee een dubbele rol. Zij toont het mededogen van de Kerk en op hetzelfde moment haar trouw aan de leer van Christus, aldus de paus. Zo toont de Kerk “de onfeilbare barmhartige liefde van God voor gezinnen, vooral die gewond zijn door zonde en de beproevingen van het leven. Op hetzelfde moment verkondigt zij de essentiële waarheid van het huwelijk volgens Gods plan.”

De Kerk erkent dat veel jonge mensen een huwelijk aangaan zonder een goed begrip van hun verantwoordelijkheden, vervolgde de paus. “Sommige christenen hebben een sterk geloof, gevormd door de liefde, gesterkt door een goede catechese en gevoed in gebed en sacramenteel leven, terwijl anderen een zwak en verwaarloosd geloof hebben, ongevormd, ongeschoold of vergeten”, aldus de paus. Toch zijn de doelstellingen van het christelijk huwelijk haalbaar voor alle paren. Veel paren leren “de volheid van Gods plan voor het huwelijk” slechts geleidelijk, door ervaring, waarderen, aldus de paus.

Ook zei de paus dat “er geen verwarring kan bestaan tussen het gezin zoals door God gewild en elke andere vorm van samenleven.” Deze duidelijke afwijzing van o.a. ongehuwd samenwonen lijkt een verwijzing naar de besprekingen van de bisschoppensynode van oktober vorig jaar. In de exhortatie (het concluderend schrijven over de gezinssynodes) die in maart wordt verwacht, zal blijken hoe de paus denkt dat de Kerk moet omgaan met deze situaties.  (KN, katholiekgezin.nl)