Obamacare - To Die ForAl bijna twee derde van de bis­schop­pen in de VS heeft publie­ke­lijk ge­pro­tes­teerd tegen nieuwe zorg­richt­lijnen van de regering Obama. Het gaat volgens de aarts­bisschop van Washing­ton om ‘kiezen tussen ingaan tegen de wet of ingaan tegen hun geweten’. Al bijna twee derde van de bisschoppen in de VS heeft publiekelijk geprotesteerd tegen nieuwe zorgrichtlijnen van de regering Obama.

Die richtlijnen, onderdeel van Obama's zorghervorming, verplichten katholieke instellingen voor hun werknemers zorgverzekeringen af te sluiten die middelen met een abortieve werking en sterilisatie omvatten.

Obamacare - To Die For
Een van de vele buttons
tegen Obamacare

Er is een uitzonderingsclausule, maar die omvat bijvoorbeeld geen instellingen als ziekenhuizen en universiteiten. Critici zien de maatregel als een inbreuk op de vrijheid van godsdienst. Volgens de aartsbisschop van Washington, Donald Wuerl, zijn katholieken nu in de "onhoudbare positie te moeten kiezen tussen ingaan tegen de wet of ingaan tegen hun geweten".

Bisschop Fabian Bruskewitz van Lincoln zei dat katholieken wellicht moeten lijden voor de integriteit van hun instellingen. "Wij kunnen en zullen niet instemmen met dit onrechtvaardige decreet. Zoals de martelaren van ooit moeten we voorbereid zijn om lijden te accepteren, dat zware boetes en gevangenschap zou kunnen omvatten."

De auteur van het weblog American Papist, Thomas Peters, houdt een lijst van bisschoppen bij die verklaringen hebben uitgegeven over de richtlijnen. In veel bisdommen werd afgelopen weekend tijdens de zondagsmis de verklaring van de plaatselijke bisschop voorgelezen. Op Peters' lijst staan momenteel 126 bisschoppen. De VS tellen 197 bisdommen. (KN)