Duurzame keuzesDe bisschoppen van Nederland hebben bij monde van mgr. G. de Korte gereageerd op de troonrede van afgelopen dinsdag. “De huidige crisis vraagt om oplossingen die ook onze kinderen een toekomst met perspectief bieden. Hoe duurzaam zijn de maatregelen?” vraagt hij zich af.
De bisschoppen van Nederland hebben bij monde van mgr. G. de Korte gereageerd op de troonrede van afgelopen dinsdag. “De huidige crisis vraagt om oplossingen die ook onze kinderen een toekomst met perspectief bieden. Hoe duurzaam zijn de maatregelen?” vraagt hij zich af.

Duurzame keuzesBisschop Gerard de Korte heeft in zijn reactie op de troonrede het kabinet opgeroepen tot duurzame keuzes en solidariteit als uitgangspunt van beleid in de huidige economische crisis. Dat heeft het secretariaat van de Nederlandse RK-Kerk vanmiddag in een communiqué laten weten.

Kritisch

De Korte wijst in verband met de troonrede en de crisis op de onlangs verschenen sociale encycliek van paus Benedictus, Caritas in Veritate. In dat perspectief is het goed, zegt de bisschop, de maatregelen van de regering kritisch tegen het licht te houden.

Vragen

“De huidige crisis vraagt om oplossingen die ook onze kinderen een toekomst met perspectief bieden. Hoe duurzaam zijn de maatregelen? Wat betekent het voor de kwaliteit van arbeid? Wat voor de toekomst van het milieu? Bieden we perspectief aan mensen die nu langdurig buiten de boot dreigen te vallen? Bouwen we alleen de economie op of ook de samenleving?” aldus het communiqué.

Solidariteit noodzaak

Mgr. De Korte, binnen de bisschoppenconferentie referent voor Kerk en Samenleving, vraagt regering en parlement in het bijzonder solidair te zijn met de armen in eigen land en in de wereld.

Allerarmsten

“Bij alle sombere berichten over de Nederlandse economische situatie mag niet uit het oog worden verloren dat juist de allerarmsten in de wereld het meest te lijden hebben onder de wereldwijde crisis. Ten opzichte van de honderden miljoenen armen elders, die leven op of onder het bestaansminimum, hebben wij in ons deel van de wereld een bijzondere verantwoordelijkheid”, aldus het communiqué.

Werklozen

De Nederlandse bisschoppen verklaren zich solidair met de onderklasse van Nederland, die zo’n 10 procent van de bevolking uitmaakt. “Het aangekondigde groeiend aantal werklozen is reden tot grote zorg. Mensen die buiten het arbeidsproces (dreigen te) vallen, verdienen dan ook onze steun en niet alleen materieel. Juist in deze tijden van zware economische teruggang dient solidariteit, een belangrijke notie binnen het katholiek sociaal denken, centraal te staan.”

Samen verantwoordelijk

Bisschop De Korte vraagt van rooms-katholieken en andere mensen van goede wil om in deze tijd verder te kijken dan de korte termijn en het eigenbelang. “Van velen van ons worden nu offers gevraagd ten bate van het algemeen belang.” (Katholieknederland.nl)