Katholieken, kom thuis!In een prachtig filmpje worden katholieken die niet meer zoveel doen met hun geloof uitgenodigd om deze Kerstmis weer thuis te komen in de Kerk. Een hartverwarmend initiatief dat navolging (en vertaling?!) verdient! In een prachtige video worden katholieken die niet meer zoveel doen met hun geloof uitgenodigd om deze Kerstmis weer thuis te komen in de Kerk. Een hartverwarmend initiatief dat navolging (en vertaling?!) verdient!

Katholieken, kom thuis!Het Amerikaanse initiatief ‘Catholics Come Home’ timmert al enkele jaren aan de weg om katholieken, die om wat voor reden dan ook niet meer naar de kerk gaan of het geloof min of meer bewust hebben verlaten, opnieuw welkom te heten in de kerk en in de H. Mis, speciaal met Kerstmis.

“Er is een oud gezegde dat luidt: ‘Eens een katholiek – altijd een katholiek.’ Misschien ben je enige tijd of langere tijd weggeweest van de Kerk, maar voel je in je hart een kracht die je terugroept naar de katholieke Kerk. Luister naar die kracht. Het is je hemelse Vader die zijn armen naar je uitstrekt, de Heilige Geest die in je oor fluistert, in de hoop je naar huis te trekken.”

Een moderne website met maar liefst negen verschillende talen neemt de bezoeker bij de hand en beantwoordt een serie veel voorkomende vragen. Daarbij worden in een notedop alle kernpunten van ons mooie geloof behandeld: Maria en de Heiligen, Verlossing, de Heilige Schrift en traditie, de sociale leer, de Kerk en het pausschap, het einde der tijden, de Eucharistie, het priesterschap en de sacramenten. Maar ook hete hangijzers worden niet geschuwd: ook vragen over scheiding, abortus, contraceptie, euthanasie en homoseksualiteit worden op barmhartige wijze beantwoord.

En natuurlijk wordt het Sacrament van de Biecht genoemd als prachtig middel om schoon schip te maken, maar een eerste stap kan zijn deze Kerstmis weer met het hele gezin aan de Eucharistie deel te nemen en daarmee thuis te komen bij de Heer.

Een link naar Masstimes.org, een website met mistijden in de vele parochies die Amerika rijk is (de website is niet beperkt tot Amerika, maar de betrouwbaarheid in bijvoorbeeld Nederland is ‘suboptimaal’), completeert de site.

Links