John Henry NewmanHet voorstel voor de opzet van de ‘Rooms-Katholieke school John Henry Newman voor basis- en voort­gezet onder­wijs’ heeft in de Amsterdamse school­challenge de top-10 gehaald en is daarmee door naar de volgende ronde! John Henry NewmanHet voorstel voor de opzet van de ‘Rooms-Katholieke school John Henry Newman voor basis- en voortgezet onderwijs’ heeft in de Amsterdamse schoolchallenge de top-10 gehaald en is daarmee door naar de volgende ronde!

De gemeente Amsterdam wil vier nieuwe gesubsidieerde scholen oprichten en heeft de mogelijkheid geboden om hiervoor plannen in te dienen. Door de stichting John Henry Newman is een plan ingediend voor een katholieke school waar weer echt wat wordt gedaan aan de katholieke identiteit.

Tot zondagavond 23 augustus 23.59 uur kon worden gestemd via Twitter en Facebook. Van de uiteindelijk 124 plannen mogen 35 plannen met de meeste stemmen door naar de volgende ronde. De top-10 bestaat uit de volgende initiatieven:

rang   plan nr   naam initiatief   # stemmen
1   #2   Agóra Amsterdam: leren op joúw manier   3449
2   #95   Wereldschool Amsterdam   2720
3   #15   Laterna Magica ‘0-18 jaar’ nieuwsgierigheid als bron   1308
4   #100   Wicked Grounds Entrepreneural Education   1245
5   #37   De Wijde Blik: kleinschalige vernieuwende vrijeschool   1074
6   #92   Het Forum, waar we het hele jaar door samen scholen   1045
7   #69   De Alan Turing School   836
8   #39   Kairos College voortgezet vrijeschoolonderwijs   759
9   #119   De Kleine Ondernemers   623
9   #105   Rooms-Katholieke school John Henry Newman   623

De volgende stappen

Bij de volgende stap in de selectieprocedure mogen de 35 plannen met de meeste stemmen, met eventueel nog extra plannen die de jury kan toevoegen, een korte presentatie voor een vakjury op maandag 31 augustus.

Tien tot vijftien plannen gaan uiteindelijk door naar de incubator (broedkamer). In de incubator ontwikkelen deze veelbelovende plannen zich tot volwaardige onderwijsinitiatieven. De initiatiefnemers worden hierbij geholpen door experts uit het onderwijsveld en studenten.

De drie à vier meest kansrijke initiatieven gaan door naar de kraamkamer. In deze laatste fase worden de scholen door de gemeente geholpen om hun school te starten.

Dank en vraag om gebed

De vertegen­woordig­ster voor het initiatief van de katholieke John Henry Newman­school, Anna Plakas, plaatste op Facebook een reactie waarin ze iedereen bedankt en vraagt om gebed:

Hartelijk bedankt voor uw gebed, steun en stem voor onze inzending bij de Amsterdamse school­challenge. Dankzij uw inspanningen hebben we met 623 stemmen een plek in de top tien behaald en daarmee zijn we door naar de volgende ronde. Het was bijzonder mooi om te zien hoe katholieken van tradi­tioneel tot charis­matisch zich achter dit plan vereningd hadden. Wij staan los van iedere richting in de katholieke kerk maar streven naar excellent onderwijs in scholen waar kinderen de liefde van Christus leren kennen. De volgende stap in de selectie­procedure is een korte presentatie voor een vakjury op maandag 31 augustus. Graag vragen we hier uw gebed voor.

In Christo,

Anna Plakas