Comité European pour l'Enseignement Catholique - European Committee for Catholic EducationHet Europese Comité voor Katholiek Onderwijs (CEEC) heeft vorig weekend op haar vergadering in Praag verklaard dat katholiek onderwijs meer moet zijn dan enkel een voorbereiding op het beroepsleven. "Katholiek onderwijs streeft de vorming van de volledige persoon na." Het Europese Comité voor Katholiek Onderwijs (CEEC*) heeft vorig weekend op haar vergadering in Praag verklaard dat katholiek onderwijs meer moet zijn dan enkel een voorbereiding op het beroepsleven. "Katholiek onderwijs streeft de vorming van de volledige persoon na."

Comité European pour l'Enseignement Catholique - European Committee for Catholic EducationEtienne Verhack, de Belgische secretaris van de organisatie wijst op de problemen en uitdagingen waar het katholieke onderwijs zich voor gesteld ziet staan. Dertig jaar geleden werd onderwijs nog op school en thuis door de ouders verstrekt. Wat kinderen leren kan vandaag echter gemakkelijk ongedaan worden gemaakt door de media en door contacten met andere kinderen op straat. Verhack: “West-Europese landen kampen bovendien met een dalend aantal roepingen. In vele scholen in België en Nederland zijn er niet langer priesters en religieuzen. In vele Noord-Europese landen daalt het aantal gelovige leerkrachten in katholieke scholen dramatisch.”

Uitdaging

Het katholiek onderwijs wordt voor de uitdaging geplaatst om het individualisme en materialisme het hoofd te bieden. "Vele ministeries van Onderwijs menen dat scholen louter op het beroepsleven moeten voorbereiden. Kinderen moeten wel nog goed talen spreken, maar het wordt als overbodig beschouwd om over de literatuur in debat te gaan – hoewel kinderen daarin de mensheid en al zijn problemen leren kennen. Dat is een functionele onderwijsbenadering, die louter op een beroep wil voorbereiden. Dat is natuurlijk belangrijk."

Dienstbaar

"Maar", zo vervolgt Etienne Verhack, "katholiek onderwijs streeft de vorming van de volledige persoon na. De christelijke dimensie blijft belangrijk. Wij willen dat leerkrachten de christelijke boodschap uitdragen. Wij zijn de idee niet ongenegen dat jongeren van 17 à 18 jaar zich voor korte tijd ten dienste stellen van de samenleving en wij sporen ouders, directies en leerkrachten aan om de Bijbel opnieuw te lezen, om de fundamenten van hun geloof te herontdekken.”

Ontstaan

Het Europese Comité voor Katholiek Onderwijs (CEEC) werd in 1974 in Brussel opgericht als internationale, overkoepelende organisatie van de nationale secretariaten van katholiek onderwijs. De Belgisch secretaris Etienne Verhack: “De oprichting van het comité was noodzakelijk met het oog op de Europese Unie en de onrust die destijds in onderwijskringen was ontstaan over de plannen en projecten van de Europese Commissie. Het onderwijscomité had al vanaf het begin als opdracht om de vrijheid van onderwijs, het keuzerecht van ouders voor het onderwijs van hun kinderen en de rechten van katholieke scholen in Europa te verdedigen.” (Kerknet.be / kg)

*CEEC = Comité European pour l'Enseignement Catholique