Kardinaal Wim Eijk gaf vrijdagmorgen 17 oktober 2014 in de Friezenkerk een persconferentieDe sfeer tijdens de synode is zeer broe­der­lijk, “hoewel er span­ningen en menings­ver­schillen zijn”. Dit zei kardi­naal Wim Eijk van­daag in Rome tegen Katholiek Nieuwsblad, na afloop van de pers­confe­ren­tie die hij hield in de Friezen­kerk, op een steen­worp afstand van het Sint-Pieters­plein. De sfeer tijdens de synode is zeer broederlijk, “hoewel er spanningen en menings­verschillen zijn”. Dit zei kardinaal Wim Eijk vandaag in Rome tegen Katholiek Nieuwsblad, na afloop van de pers­confe­rentie die hij hield in de Friezen­kerk, op een steen­worp afstand van het Sint-Pietersplein.

Onthouding

Foto: Katholiek Nieuwsblad / Marta Petrosillo

Kardinaal Wim Eijk gaf vrijdagmorgen 17 oktober 2014 in de Friezenkerk een persconferentie
Kardinaal Wim Eijk gaf vrijdagmorgen
17 oktober 2014 in de Friezenkerk
een persconferentie

Over een van de controversiële punten, de omgang met homoseksuelen, zegt hij: “De meeste bisschoppen waarschuwden dat we erg voorzichtig moeten zijn op dit punt. We moeten een pastorale zorg vinden die in staat is die mensen op een op het Evangelie gebaseerd levenspad te brengen, dat in hun geval onthouding omvat.”

Bron voor nieuwe christenen

De synode draait om het gezin. Dat, stelt de kardinaal, “is de belangrijkste bron voor nieuwe christenen en nieuwe priesters. Dus zou het pastoraat voor het gezin in ons hart moeten zitten”.

In handen van de paus

Sprekend over het werk van de synode, zei de kardinaal dat de huidige buitengewone synode slechts de tweede stap is op een weg die in februari begon met het consistorie over het gezin. Dat pad loopt volgend jaar uit in de gewone synode. “Dan ligt ons hele werk in de handen van de paus, als hij de post-synodale apostolische exhortatie.”

Vele vragen

Volgens kardinaal Eijk zijn de zaken die in de synodezaal worden besproken, zeer belangrijk op dit moment. "Er zijn vele vragen en problemen met betrekking tot huwelijk en gezin: het aantal echtscheidingen neemt toe, evenals het aantal verbintenissen buiten het huwelijk. Zelfs onder gedoopten neemt het percentage sacramentele huwelijken af."

Aantal kerkelijke huwelijken gehalveerd

In Nederland bedroeg het aantal kerkelijke huwelijken in 2013 nog maar ongeveer drieduizend. In 2004 werden er nog ongeveer zesduizend sacramentele huwelijken gesloten. Eijk: “We kennen de exacte cijfers omdat we in deze twee jaren de ad-liminabezoeken hadden. En het maakt indruk dat in minder dan tien jaar het aantal sacramentele huwelijken gehalveerd is.”

Hertrouwd gescheidenen

“Een van de beroemdste” onderwerpen is de vraag over hertrouwd gescheidenen en de toegang totr de sacramenten. In de persconferentie merkte hij, meldt het ANP, al op dat de mensen geen “overspannen” verwachtingen van de paus zouden moeten hebben, die, aldus kardinaal Eijk, de leer van de Kerk niet wil veranderen.

Globalisering

Maar er zijn ook “andere onderwerpen, bijvoorbeeld de polygamie die door verschillende Afrikaanse bisschoppen benadrukt is. In een naar globalisering leidende wereld is onze Kerk al globaal, en elke beslissing die we in West-Europa nemen heeft effect op andere continenten. Daarom is de synode erg nuttig voor de Kerk wereldwijd”. (Katholiek Nieuwsblad)