Kardinaal Eijk naar gezinssynodeKardinaal Eijk zal als voor­zitter van de Neder­landse Bisschop­pen­con­fe­rentie deel­nemen aan de buiten­gewone Synode over het Gezin die van 5 tot 19 oktober 2014 wordt gehouden in Rome. Kardinaal Eijk zal als voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie deelnemen aan de buitengewone Synode over het Gezin die van 5 tot 19 oktober 2014 wordt gehouden in Rome. Bij buitengewone bisschoppensynodes zijn het altijd de voorzitters van de Bisschoppenconferenties die participeren.

Kardinaal Eijk naar gezinssynodeTijdens deze synode buigen de deelnemende bisschoppen zich over de huwelijks- en gezinspastoraal onder meer aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijst die daartoe eind 2013 is verspreid. Deze vragenlijsten zijn via de bisschoppenconferenties wereldwijd uitgezet om met de antwoorden de pastorale praktijk rondom het gezin zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen.

Mede aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijsten zal de buitengewone Bisschoppensynode over het Gezin zich bezinnen op de kansen en uitdagingen, maar ook op de pastorale problemen rond huwelijk en gezin waar de plaatselijke parochies mee te maken hebben. (Rkkerk.nl)