Kardinaal Eijk (foto: aartsbisdom.nl)Kardinaal Eijk zal namens de Nederlandse bisschop­pen­confe­rentie deel­nemen aan de veer­tiende gewone bisschop­pen­synode, die van 4 tot 25 oktober in Rome plaats­vindt. Dat heeft de pers­dienst van het Vaticaan bekend­gemaakt. Kardinaal Eijk zal namens de Nederlandse bisschoppenconferentie deelnemen aan de veertiende gewone bisschoppensynode, die van 4 tot 25 oktober in Rome plaatsvindt. Dat heeft de persdienst van het Vaticaan bekendgemaakt.

Kardinaal Eijk (foto: aartsbisdom.nl)Het thema van de synode is ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’. Mgr. Liesen, bisschop van Breda, is door de Nederlandse bisschop­pen­conferentie aangewezen als plaats­vervanger.

België en Duitsland ontbreken

Opvallend aan de deel­nemers­lijst is dat de namen van de deelnemers van de Belgische en Duitse bisschop­pen­conferentie ontbreken.

Het is mogelijk dat de Belgische bisschoppen wachten met het kiezen van een afgevaardigde totdat bekend is wie mgr. Léonard gaat opvolgen als aarts­bisschop van Mechelen-Brussel. Hij wil vanwege het bereiken van de 75-jarige leeftijd in mei zijn ontslag indienen bij de paus.

Waarom de Duitse bisschoppen nog geen deelnemers hebben gekozen voor de gezins­synode is onduidelijk.

Vragenlijst

De Nederlandse bisschoppen hebben onlangs de vragenlijst ter voor­bereiding op de synode over het gezin aan alle dekenaten, vicariaten en parochies in Nederland gestuurd. Ze verzoeken de pastorale teams de vragen te beantwoorden. De Belgische bisschoppen­conferentie besloot eerder de vragenlijst op haar website te plaatsen. (Katholiek Nieuwsblad)