Kardinaal EijkPaus Franciscus heeft kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, voor een periode van vijf jaar herbenoemd als lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. Sinds 1 januari was de academie ledenloos door een wijziging van haar statuten.

foto: Wim Koopman
Kardinaal Eijk

Paus Franciscus heeft kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, voor een periode van vijf jaar herbenoemd als lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. Sinds 1 januari was de academie ledenloos door een wijziging van haar statuten.

De Pauselijke Academie voor het Leven werd op 11 februari 1994 opgericht door paus Johannes Paulus II en legt zich toe op de bevordering en de verdediging van het menselijk leven, met name met betrekking tot de bio-ethiek en de relatie met de christelijke moraal.

Kardinaal Eijk was al eerder, van 2004 tot 1 januari 2017, lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. Op 1 januari dit jaar werd echter een wijziging van haar statuten van kracht en telde de Academie enige tijd geen leden: de gewone leden worden volgens de nieuwe statuten namelijk niet meer voor het leven benoemd maar voor periodes van vijf jaar. De huidige voorzitter aartsbisschop Paglia wil hierdoor meer ruimte bieden aan jonge, actieve artsen als lid van de academie. (rkkerk.nl)