Kardinaal BurkeDe Amerikaanse kardinaal Raymond Burke heeft zich opnieuw uitge­sproken tegen voor­stellen om her­trouwd ge­schei­den katholieken toe te laten tot de sacra­menten. Ook waar­schuwde hij voor het invoeren van een “de facto katholieke schei­ding” door het nietig verklaren van huwelijken te ver­gemakkelijken. De Amerikaanse kardinaal Raymond Burke heeft zich opnieuw uitgesproken tegen voorstellen om hertrouwd gescheiden katholieken toe te laten tot de sacramenten. Ook waarschuwde hij voor het invoeren van een “de facto katholieke scheiding” door het nietig verklaren van huwelijken te vergemakkelijken.

Figaro

Kardinaal Burke deed zijn uitspraken in een interview met het Franse Figaro Magazine dat vandaag verscheen.

‘Leer Kerk nodig’

Kardinaal Burke“In een tijd vol verwarringen hebben we de leer van de Kerk over het huwelijk nodig”, aldus de kardinaal. “Momenteel echter worden wij in de richting van een toelating van de hertrouwd gescheidenen tot de communie gedrongen.”

‘Moeilijke ervaring’

De buitengewone synode over het gezin, die in oktober werd gehouden, was “een moeilijke ervaring” voor hem, aldus de kardinaal.

‘Waarheid over het huwelijk’

Met het oog op de gewone synode over het gezin, die in 2015 plaatsvindt, riep hij leken, priesters en bisschoppen op de “waarheid over het huwelijk” te verduidelijken.

Kardinaal Kasper

Overigens wordt in dezelfde uitgave van Figaro Magazine ook kardinaal Kasper aan het woord gelaten. Diens voorstel om hertrouwd gescheidenen onder bepaalde voorwaarden toch toe te laten tot de sacramenten, deed veel stof opwaaien in de aanloop naar de synode.

‘Brede overeenstemming’

In een schriftelijke verklaring meldt Kasper bij de komende synode een “brede overeenstemming” te verwachten. Volgens hem is er geen reden de zaak te dramatiseren, zoals enkele media gedaan zouden hebben.

‘Hete hangijzers’

In plaats van zich op enkele “hete hangijzers” te concentreren, zou men meer moeten spreken over de fundamentele problemen van huwelijk en gezin, aldus Kasper. “We moeten gezamenlijk iets bereiken.” (Katholiek Nieuwsblad)