Op deze vraag is niet slechts één antwoord. Ja, het is goed mogelijk naast de eigen partner vrienden te hebben van de andere sekse. Er zijn immers altijd wel dingen die je niet deelt met je partner. Je kunt een andere sport beoefenen dan je man, of ander soort werk hebben dan je vrouw. Het is niet nodig om altijd alles samen te doen, om een goede relatie te hebben.

Wel is het goed om in de gaten te houden dat er een natuurlijke aantrekking is tussen man en vrouw. In een vriendschap die je niet tot een partnerrelatie wilt laten uitgroeien (omdat je bijvoorbeeld al getrouwd bent) is het belangrijk daar rekening mee te houden. En dat is niet vanwege een soort preutsheid. Vriendschap betekent rekening houden met elkaar en dus ook met elkaars gevoelens en mogelijke kwetsbaarheden.

Maar er is ook een ‘nee’ op je vraag. Als je een goede vriend of vriendin hebt naast je partner, kan het voorkomen dat je goed kunt praten en dat je ervaart dat deze vriend je beter begrijpt dan je eigen partner. Ongemerkt deel je steeds meer met deze vriend. Het gevaar kan bestaan dat je niet doorhebt dat je steeds minder deelt met je partner. Als dat jaren doorgaat, merk je dat je bepaalde onderwerpen alleen nog maar bespreekt met je vriend en niet met je partner. Dan is de stap om te zeggen dat je zo weinig kan delen met je partner klein. Je doet daarin namelijk je partner behoorlijk te kort.

Een huwelijksrelatie betekent dat je sámen groeit. Hoe meer je samen deelt des te meer je als stel groeit en daar waar je dingen niet deelt, groei je zelf door. Je kunt dan dus ook uit elkaar groeien. Als je het idee hebt dat je iets niet kunt delen met je partner, onderzoek dan open of je je partner wel een kans hebt gegeven om naar je toe te groeien. Bespreek met je partner wat je mist bij hem of haar aan begrip en inlevingsvermogen en vertel elkaar dat je dat nodig hebt en ernaar verlangt. Deel meer met elkaar en neem daar tijd voor. Zolang je blijft praten en delen over wat je verlangt van elkaar, groeit je huwelijk mee.