Kan deze film wel?Stel: je zoon van 12 wil de Star Wars 3 film zien. Hij is nogal gewelddadig en ook verandert een goede figuur in slecht. Kan deze film dan wel? Wat doe je als ouder als je niet onbarmhartig streng wilt zijn. Kan deze film wel?Stel: je zoon van 12 wil de Star Wars 3 film zien. Hij is nogal gewelddadig en ook verandert een goede figuur in slecht. Kan deze film dan wel? Wat doe je als ouder als je niet onbarmhartig streng wilt zijn.

In deel 3 van Star Wars zit inderdaad veel geweld, net zoals de nu uitgekomen film: At World's End. Toch is de minimumleeftijd voor deze films 12 jaar. Door samen met je kind de film te bekijken heb je de gelegenheid om er naderhand met je kind over te praten en zijn oordeelsvermogen te helpen vormen. Het is voor een kind heel fijn te weten wat de grenzen zijn van het accepteerbare ook al zal het kind die zo nu en dan overtreden. Dat doen alle kinderen, zo niet thuis dan bij een vriendje waar die films wel gezien mogen worden. Het is altijd beter dat het kind weet: "Van mijn ouders zou ik dit niet mogen, daar en daar om", dan wanneer hij geen referentiekader heeft en onverschillige ouders zou hebben. Dat geldt ook voor bepaalde televisieprogramma's (bijvoorbeeld soaps die immoreel zijn). In de volgende films van Star Wars wordt de slechte die eerst goed was, toch weer goed. Een christelijk principe: Ook al maak je fouten (doe je zonden), je kunt elke dag weer (God om vergeving vragen en) opnieuw beginnen.