Kamermeerderheid voor wijzigen huwelijksregelEen meerder­heid van de Tweede Kamer wil de regel die bepaalt dat mensen stan­daard in gemeen­schap van goederen trouwen wijzigen. Het plan dat afkomstig is van D66 zou steun krijgen van VVD, PvdA en GroenLinks. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de regel die bepaalt dat mensen standaard in gemeenschap van goederen trouwen wijzigen. Het plan dat afkomstig is van D66 zou steun krijgen van VVD, PvdA en GroenLinks.

Kamermeerderheid voor wijzigen huwelijksregelD66-Kamerlid Magda Berndsen kondigde bij de NOS aan dat ze een voorstel zal doen bij de begrotingsbehandeling Veiligheid en Justitie, waardoor partners voortaan echt moeten kiezen hoe ze hun zaken regelen.

Uitzondering

Mensen die trouwen krijgen nu alle goederen samen in eigendom, ze kunnen hier een uitzondering op maken door onder huwelijkse voorwaarden te trouwen. Deze moeten bij een notaris worden vastgelegd.

Volgens Berndsen is het niet meer van deze tijd om standaard te regelen dat trouwpartners samen alle goederen in eigendom krijgen, tenzij ze dat op huwelijkse voorwaarden anders regelen. Volgens haar zijn vrouwen niet meer zoals vroeger financieel afhankelijk van hun partner.

Waarom niet

In Nederland trouwen de meeste stellen onder gemeenschap van goederen. Volgens cijfers uit 2003 ging 25 procent naar de notaris. Een belangrijke reden om niet onder huwelijkse voorwaarden te trouwen is dat het opstellen ervan veel geld kost en dat mensen gemeenschap van goederen als rechtvaardig zien. Maar een belangrijk nadeel, zo beredeneert D66, is dat bij een scheiding een partner ook aanspraak kan maken op het geld van de ander. Gaat iemand failliet, dan kunnen schuldeisers onder gemeenschap van goederen ook bij diens partner aankloppen.

Kerk en staat

Voor katholieken hoeft het trouwen onder gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden geen issue te zijn. Wat je met de staat regelt, moet je zelf weten – dat is iets tussen het bruidspaar en de staat. Hoewel sommigen redeneren dat bij huwelijkse voorwaarden al bij voorbaat wantrouwen meespeelt, doet het trouwen onder huwelijkse voorwaarden niets af aan de heiligheid, aan het sacrament of aan de onverbreekbaarheid van het huwelijk dat voor de Kerk wordt gesloten. Een belangrijke reden om onder huwelijkse voorwaarden te trouwen is vanwege de fiscale voordelen / mogelijkheden.

Wereldwijd

Nederland is een van de weinige landen ter wereld waar een huwelijk standaard onder gemeenschap van goederen plaatsvindt. Portugal is in 1966 overgestapt naar een beperkte gemeenschap van goederen, Brazilië heeft hetzelfde in 1977 gedaan. In veel Europese landen bestaan er wel duidelijke afspraken over welk bezit van wie is. (NRC/kg)