Kabinet ontziet groter gezinHet kabinets­besluit om het kind­gebonden budget voor het derde en daarop­volgende kind te schrappen, gaat van tafel. Volgens ingewijden zal het kabinet een amendement van die strekking van de SGP overnemen.

Het kabinets­besluit om het kindgebonden budget voor het derde en daaropvolgende kind te schrappen, gaat van tafel. Volgens ingewijden zal het kabinet een amendement van die strekking van de SGP overnemen.

Kabinet ontziet groter gezinOm in totaal 200 miljoen euro te bezuinigen op het kindgebonden budget wilde minister Kamp van Sociale Zaken de verhoging terugdraaien die de ChristenUnie in het vorige kabinet had gerealiseerd. Daarnaast wilde de VVD-bewindsman de kindtoelage beperken tot twee kinderen.

Die laatste maatregel zou een financiële teruggang betekenen voor grotere gezinnen tot wel honderden euro’s per jaar. Circa 190.000 gezinnen met drie of meer kinderen maken op dit moment gebruik van de extra bijdrage voor lage en midden­inkomens, die boven op de niet-inkomensafhankelijke kinder­bijslag komt.

Om de SGP tegemoet te komen, wordt de korting op het kind­gebonden budget nu aangepast, waardoor de bezuinigingspijn niet alleen door grotere gezinnen wordt geleden.

Door de overheidssteun voor het eerste kind licht te verlagen (met € 41) blijft het budget voor de daaropvolgende kinderen in stand. Wel draait Kamp de verhoging van het budget van vorig jaar terug.

Gezinnen vanaf vijf kinderen gaan er door de maatregel vergeleken met de situatie in 2010 op vooruit, doordat de toelage vanaf het vijfde kind verdubbelt van € 51 naar € 106.

De houding van de SGP ten opzichte van de kabinetsplannen is voor premier Rutte niet onbelangrijk omdat de partij besluiten op verschillende terreinen aan een meerderheid in de Eerste Kamer kan helpen.

Het besluit om het kindgebonden budget te beperken tot maximaal twee kinderen stond in het verkiezingsprogramma van de PVV uit 2010. Ook de kinderbijslag zou volgens die partij tot twee kinderen beperkt moeten worden.

Ook de VVD bepleitte een dergelijke beperking van de kinderbijslag in het jongste verkiezingsprogramma. Het kindgebonden budget werd door de liberalen in dat programma in zijn geheel afgeschaft, omdat het een „ongewenst nivellerend karakter” zou hebben.

In de vorige week verschenen Miljoenennota sluist het kabinet echter juist geld van de kinderbijslag naar het kindgebonden budget om daarmee de koopkrachtpositie van lagere inkomens te verbeteren. Wel wilde het dus de kindtoelage maximeren tot twee kinderen.

Omdat Kamp, hoewel hij grotere gezinnen ontziet, zijn bezuiniging op de kinderbijslag en het kindgebonden overeind houdt, is er volgens ChristenUnie­fractievoorzitter Slob vooral sprake „van slechts een spreiding” van de bezuiniging. (Reformatorisch Dagblad)