Schooltv WeekjournaalStaatssecretaris Sander Dekker vindt dat de uitzendingen van Dokter Corrie gewoon door moeten gaan tijdens het NTR Schooltv–Weekjournaal. Denk je na het lezen van dit stuk ook dat Dokter Corrie een fout is van de NTR, teken dan de petitie zo zo snel mogelijk. Volgende week wordt hij aangeboden. Staatssecretaris Sander Dekker vindt dat de uitzendingen van Dokter Corrie gewoon door moeten gaan tijdens het NTR Schooltv –Weekjournaal. Denk je na het lezen van dit stuk ook dat Dokter Corrie een fout is van de NTR,  teken dan de petitie zo zo snel mogelijk. Volgende week wordt hij aangeboden.

Schooltv WeekjournaalBegin van de week kwamen de antwoorden van staatssecretaris Dekker van Onderwijs op de schriftelijke Kamervragen over het controversiële programma Dokter Corrie. Daarin zegt hij dat scholen vrij zijn om te kiezen hoe ze aandacht besteden aan het onderwerp seksualiteit. Tegelijkertijd zegt hij dat het programma Dokter Corrie door de NTR is gemaakt met de gedachte dat leraren erover gaan praten in de klas. Hier zit een merkwaardige tegenstelling in. Doordat Dokter Corrie midden in het Weekjournaal zit – een programma waar veel scholen grote waarde aan hechten – is een leraar dus níet meer vrij. Hem of haar wordt op een moment, dat niet hij maar de NTR bepaalt, een programma opgedrongen dat zogenaamd algemene informatie geeft maar in feite slechts één, zeer liberale, visie op seksualiteit promoot.

Leraren mogen het oplossen

In feite neemt de NTR geen verantwoordelijkheid voor wat ze zelf produceert. Zowel de staatssecretaris als de NTR legt de verantwoordelijkheid bij de leerkrachten. Wie Dokter Corrie niet wil zien, moet het namelijk zelf maar regelen. Dat het leraren in een enorm lastig pakket brengt, deert de staatssecretaris en de NTR niet. Het Weekjournaal wordt op vrijdag aangeboden. Dan bekijk je met de klas de actualiteit. Als Dokter Corrie komt en je zou het niet willen kijken, moet je ingewikkeld doen om precies dat stukje over te slaan. Veel scholen zien zich nu dan ook genoodzaakt het Weekjournaal helemaal niet te kijken of het uit te zetten zodra Dokter Corrie begint. Het zou een heel ander verhaal zijn als het programma als losse module zou worden aangeboden.

Ideologie Rutgers krijgt ruim baan

Het Comité Bezorgde Ouders heeft een persbericht doen uitgaan naar aanleiding van de antwoorden van Sander Dekker op de Kamervragen. De ouders zijn, zoals te verwachten, zeer teleurgesteld. Het comité vindt het stuitend dat de eenzijdige invulling van de seksuele voorlichting door de ideologische club Rutgers WPF gewoon wordt aanvaard. “Daarnaast vinden ook tal van ouders de manier waarop SchoolTV over seks communiceert gewoonweg platvloers.” Ook het feit dat een omroep die programma’s voor onze jeugd maakt, blijkbaar niet kan worden getoetst vinden de ouders onbegrijpelijk. “Toezicht op de publieke taak-omroep NTR laat staatssecretaris Dekker dus over aan… de publieke omroep” staat in het persbericht. “De Raad van de kinderbescherming kijkt terecht met ouders mee, maar als de publieke taakomroep onze kinderen iets wil leren, kijkt kennelijk niemand mee.”

Briefwisseling met de NTR

In een begeleidend artikel van het comité op de website stopdoktercorrie.nl doet het comité uit de doeken hoe de actie tot nu verloopt, inclusief teksten die naar de NTR zijn gestuurd en het antwoord van de NTR. Opvallende quote in dit stuk is de verwijzing naar de missie van de NTR als publieke taakomroep: “De NTR draagt bij aan een democratische kennissamenleving door het maken van informatieve, culturele en educatieve programma’s voor het gehele publiek met de volgende kernwaarden: onafhankelijk, onpartijdig, objectief, betrouwbaar, respect voor mensen en hun waarden, en gerichtheid op een samenleving van actieve, zelfstandige en nieuwsgierige burgers.” Het comité concludeert dat de NTR zich met Dokter Corrie dus helemaal niet aan haar missie houdt.

Rechten van het kind

De petitie stopdoktercorrie die het comité Bezorgde Ouders is op gestart heeft inmiddels ruim 5600 ondertekeningen. Ook op papier zijn in het land nog ondertekeningen opgehaald. Volgende week biedt het Comité de petitie aan de vaste Kamercommissie van OCW aan. Dat gebeurt in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind (20 november). Immers het verdrag over de Rechten van het Kind, dat ook door Nederland is ondertekend, stelt uitdrukkelijk dat de opvoeding het primaire recht (en plicht) van de ouders is. Zij hebben, aldus het verdrag, het recht om dit te doen in vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en op een wijze die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. De overheid is blijkens dit verdrag verplicht om deze rechten te beschermen, te respecteren en op passende wijze te ondersteunen. Hieruit volgt dat het niet de school is die voorop moet gaan, en dus zeker niet het Schooltv-Weekjournaal, bij het bepalen hoe en wat kinderen moeten denken en vinden van zaken die in de opvoeding verankerd liggen, zoals seksualiteit.

Je kunt de petitie nog tot maandag ondertekenen. Maak het ook bekend bij je vrienden en kennissen en laten we proberen een veiliger klimaat voor onze kinderen te creëren waarin ouders naar eigen eer en geweten hun kinderen mogen en kunnen opvoeden, zonder dat zij via schooltv een verwrongen beeld van sesualiteit krijgen opgedrongen.

Meer informatie