Kabinet beloont gezinnenHard werkende Nederlanders en gezinnen gaan er volgend jaar het meest in koopkracht op vooruit. Dat blijkt uit de besprekingen over de rijksbegroting voor 2009 waarover het kabinet eind vorige week een akkoord heeft bereikt. Hard werkende Nederlanders en gezinnen gaan er volgend jaar het meest in koopkracht op vooruit. Dat blijkt uit de besprekingen over de rijksbegroting voor 2009 waarover het kabinet eind vorige week een akkoord heeft bereikt.

“Hier staat een heel tevreden minister”, zei minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) vandaag na afloop van de besprekingen over de begroting, die op Prinsjesdag – de derde dinsdag van september – wordt gepresenteerd. “De begroting is sluitend”, aldus Bos.

Met kinderen

Kabinet beloont gezinnenNiemand gaat er volgend jaar in koopkracht op achteruit. Ook mensen met een laag inkomen en met een klein pensioen, die er een procent op achteruit zouden gaan, behouden hun koopkracht. “De grootste plussen zijn er voor werkende mensen met kinderen”, zei Bos. Het kabinet hoopt met de koopkrachtverbetering de bestedingen van consumenten op peil te houden om verdere verslechtering van de economie te voorkomen. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft zijn prognoses voor de economische groei voor volgend jaar bijgesteld van 1,25 procent naar 1 procent.

Kinderopvang

Voor de recente overschrijdingen bij de kinderopvang van 270 miljoen euro heeft het kabinet ook dekking gevonden. Een derde heeft het ministerie van Onderwijs, waar de kinderopvang deel van uitmaakt, voor zijn rekening genomen; twee derde van het geld komt uit de rijksbegroting. Het kabinet heeft afgesproken een werkgroep in te stellen, die het systeem van kinderopvang gaat doorlichten. Dit om te voorkomen dat de vraag naar de regeling tot nieuwe overschrijdingen gaat leiden.

Bonus voor doorwerken

Verder wil het kabinet meer mensen aan de slag zien te krijgen. Ouderen die na hun 62e jaar door blijven werken krijgen een fiscale bonus, die kan oplopen tot 3.000 à 3.500 euro per jaar. De bonus, die wordt uitgekeerd in de vorm van een hogere arbeidskorting, wordt ook uitgekeerd als iemand na zijn 65e nog blijft werken. Daarmee bouwt iemand jaarlijks 5 procent meer AOW op. Wie voor zijn 65e met werken stopt moet een heffing betalen.  (NRC Handelsblad)