60 jaar EuropascoutsZaterdag 1 oktober vieren de Europa­scouts in Nederland hun 60-jarig bestaan. De Scouteurop’Tour doet Den Haag aan en biedt een gevarieerd programma voor jonge en oud. Zaterdag 1 oktober vieren de Europascouts in Nederland hun 60-jarig bestaan. De Scouteurop’Tour doet Den Haag aan en biedt een gevarieerd programma voor jonge en oud.

60 jaar EuropascoutsIn de periode na de Tweede Wereldoorlog groeide de gedachte van een Europese eenwording. In deze geest namen Franse en Duitse scoutingleiders in 1956 het initiatief tot oprichting van de Fédération du Scoutisme Européen. Zij engageerden zich vanuit een christelijk-oecumenisch perspectief voor dienst aan het vaderland en voor een verenigd en broederlijk Europa.

De Union internationale des Guides et Scouts d’Europe (UIGSE) groeide uit tot een internationale scoutingfamilie met ca. 65.000 leden in een zestiental Europese landen. De UIGSE is pauselijk erkend en bezit adviseurstatus bij de Raad van Europa.

Dit jaar bestaat de Union internationale des Guides et Scouts d'Europe 60 jaar. Om deze bijzondere verjaardag te vieren, is het initiatief genomen tot de Scouteurop’Tour. Een houten vlam, symbool van de Europese verbondenheid waar de UIGSE zich voor inspant, reist doorheen de verschillende landen waar Europascouts en -Gidsen actief zijn.

Op zaterdag 1 oktober 2016 is de vlam van de Scouteurop’Tour in Nederland.

Programma

10.00 uur:   ontmoeting in Den Haag (bij Résidence Château Bleu, Leidsestraatweg 15, 2594 BA Den Haag)
10.15 uur:   verschillende groepen trekken op naar een centrale ontmoetingspunt (één groep draagt de vlam van de Scouteurop’Tour mee)
10.45 uur:   gezamenlijke spelen rond de vlam en rond het thema van de Europese eenwording
12.30 uur:   lunch
13.00 uur:   bijeenkomst, korte toespraken door Mathilde Loury (nationaal commissaris Gidsen), Martin Hafner (federaal commissaris), Maarten Over (voorzitter), ceremonie rond de vlam, investituur en eedaflegging
14.00 uur:   vertrek naar de Sint-Jacobuskerk, Parkstraat 65a, 2514 JE Den Haag
15.00 uur:   eucharistieviering met ouders, hoofdcelebrant is Mgr. Aldo Cavalli, Apostolisch Nuntius in het Koninkrijk er Nederlanden
16.30 uur:   ontmoeting met ouders en kinderen, foto’s van de zomerkampen, informatie over de werking en de doelstelling van de Europascouts
18.00 uur:   einde

Tijdens de dag is er mogelijkheid voor interviews met leiding en met scouts en gidsen.

Contact

Informatie