Jubileum van de gezinnenIn het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid vinden diverse bij­zon­dere vie­ringen plaats voor groepen zoals pries­ters, reli­gieuzen, jongeren of zieken. De eerste van zeven grote Jubi­leum­vie­ringen is al op 27 december, feest­dag van de Heilige Familie. In het Heilig Jaar van de Barmhartigeheid vinden diverse bijzondere vieringen plaats voor groepen zoals priesters, religieuzen, jongeren of zieken. De eerste van zeven grote Jubileumvieringen is al op 27 december, feestdag van de Heilige Familie: het ‘Jubileum van het Gezin’.

Jubileum van de gezinnenMgr. Vincenzo Paglia, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor het Gezin, kondigde aan dat 7.000 gezinsleden uit Rome en omstreken en vertegenwoordigers van gezinsverenigingen voor dit jubileum naar Rome zijn uitgenodigd. Die dag betreden zij via de Heilige Deur de Sint-Pietersbasiliek. Om 10 uur ’s morgens is er een Eucharistieviering met de paus, gevolgd door het angelus op het Sint-Pietersplein. Kinderkoren zingen de hele dag kerstliederen op het Sint-Pietersplein.

Genade van barmhartigheid

Aartsbisschop Vincenzo Paglia: “Alle gezinnen, ouders, grootouders, kinderen, gezinnen die op een of andere manier door lijden gewond zijn of die gekwetst zijn, zijn uitgenodigd om tijdens dit Jubeljaar de genade van barmhartigheid te ontvangen. De Heilige Familie moet een voorbeeld zijn voor alle gezinnen in de hele wereld.” De aartsbisschop vraagt bijzondere aandacht voor gezinnen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Hij herinnert eraan dat ook de Heilige Familie destijds op de vlucht werd gejaagd. Volgens de aartsbisschop krijgt dit jubileum van de gezinnen door de oorlogen in landen als Syrië en Irak een heel bijzondere betekenis.

Heilige Deuren

Speciaal voor deze gelegenheid heeft de paus alle gezinnen uitgenodigd om zich te verenigen met dit feest en de drempels van de Heilige Deuren over te gaan – ofwel in Rome of in andere kerken en kathedralen in de hele wereld.

Uit onze ‘comfortzone’ stappen

Volgens aartsbisschop Paglia is het Jubileum van Gezinnen een gelegenheid om de roeping en de zending van het gezin te herontdekken en uit onze ‘comfortzone’ van de huiselijke en familiekring te stappen. “We lopen het risico dat we veilig ‘binnen’ blijven en dit is een groot gevaar – ook voor gezinnen”, aldus mgr. Paglia. Het is belangrijk dat we erop uit gaan, om de drempels van onze eigen deuren over te steken en om de gehele samenleving te ontmoeten, alle mensen, “in het bijzonder arme mensen zodat wij hun de kracht van broederschap en solidariteit kunnen geven, om zo onze samenleving om te vormen van een individualistische wereld tot een echte familie”.