Jongeren en grootouders eens over familieJongeren denken traditioneler over familie en gezin dan hun ouders. Ze kunnen het in dit opzicht opvallend goed met hun grootouders vinden.
Jongeren denken traditioneler over familie en gezin dan hun ouders. Ze kunnen het in dit opzicht opvallend goed met hun grootouders vinden.

Dat blijkt uit onderzoek in Demos, het blad van het demografisch instituut NIDI. “Mensen van 65 jaar en ouder zijn duidelijk traditioneler dan mensen tussen de 20 en 40. We zien echter ook dat jongeren – vooral mannen, maar deels ook vrouwen – weer wat traditioneler zijn dan mensen van middelbare leeftijd”, aldus de onderzoekers. Ze vermoeden dat er onder jongeren een correctie gaande is op de “culturele revolutie van de jaren zestig en zeventig”.

Huishouden

Jongeren en grootouders eens over familieEen stelling waar de ondervraagden op konden reageren luidde: ‘De man moet het geld verdienen, de vrouw moet het huishouden doen’. Vijftien procent van de oudere mannen is het daarmee eens, net als vijftien procent van de jonge mannen. Onder mannen van middelbare leeftijd vindt de stelling maar 6 procent aanhang. Onder vrouwen vindt de stelling minder aanhang, maar de curve is gelijk: 10 procent van de jonge en oude vrouwen onderschrijft de stelling, van de vrouwen van middelbare leeftijd is slechts 3 procent het ermee eens.

Echtscheiding

Ook vindt meer dan de helft van de Nederlandse 65-plussers en jongeren dat een gehuwd stel met jonge kinderen niet mag scheiden. Van de veertigers is slechts 35 procent het met deze stelling eens. “Dit kan wijzen op een toenemende scepsis in de samenleving tegenover echtscheiding, mogelijk als gevolg van de publieke discussie over de nadelige gevolgen van scheiding. Het kan er echter ook op wijzen dat veel van deze jongeren zelf een scheiding van hun ouders hebben meegemaakt of vrienden hebben met gescheiden ouders, waardoor ze een negatievere houding hebben ten aanzien van de kwestie”, aldus de onderzoekers.

Opvoeden

In het onderzoek wordt gevraagd of vaders kunnen opvoeden. Ongeveer een derde van de Nederlanders vindt dat een vrouw geschikter is voor het opvoeden van kleine kinderen dan een man. Zeventig procent van de Nederlandse jongeren en bejaarden vindt het dan ook wenselijk dat een moeder van een baby niet (voltijds) werkt. Van de mensen van middelbare leeftijd onderschrijft slechts 30 procent deze stelling. Als het niet over een baby gaat, maar over een kleuter die nog niet naar school gaat, vindt nog altijd een kwart van de jongeren en de bejaarden dat de moeder thuis moet zijn. Van de mensen van middelbare leeftijd is slechts 15 procent het daarmee eens.

Jaren zestig

Volgens de onderzoekers Kalmijn en Scherpenzeel, beide van de Universiteit van Tilburg, zijn de ouderen in traditionelere tijden opgegroeid en hebben zij hun traditionelere opvattingen kennelijk behouden. “De allerjongste groep, van 15 tot 24 jaar, lijkt op het moment echter juist traditioneler te zijn dan de middengroep, een fenomeen dat precies het tegenovergestelde is van de situatie ten tijde van de culturele revolutie van de jaren zestig en zeventig.”

Maar of de dominante cultuur echt een correctie zal krijgen, staat volgens Kalmijn en Scherpenzeel nog te bezien. “Dat jongeren soms traditioneler zijn kan wijzen op een trend in tegengestelde richting – een voorbode van een meer traditioneel wordend klimaat – maar het is de vraag of deze jongeren hun opvattingen handhaven als zij ouder worden en zelf kinderen gaan opvoeden.” (Nederlands Dagblad)