J/M ‘Jongens en onderwijs: een ongelukkige combinatie’In een uitgebreid artikel op de site van J/M staan de bevindingen van journalist Johannes Visser die schrijft over de problemen waar veel jongens in het onderwijs tegenaan lopen. In een uitgebreid artikel op de site van J/M staan de bevindingen van journalist Johannes Visser die schrijft over de problemen waar veel jongens in het onderwijs tegenaan lopen.

Zaanlands Lyceum

J/M ‘Jongens en onderwijs: een ongelukkige combinatie’Visser bezocht voor zijn artikel het Zaanlands Lyceum. Daar wordt veel aandacht besteed aan ‘typisch jongensgedrag’ en krijgen docenten, via sport, de kans een band met de jongens op te bouwen. En dat blijkt hard nodig. Jongens hebben het niet makkelijk in het onderwijs. Hoewel ze niet dommer zijn dan meisjes, zoals uit onderzoek blijkt, stromen ze vaker af naar een lager niveau, hebben vaker gedragsstoornissen en blijven vaker zitten.

Angela Crott

Voor zijn artikel interviewde Visser ook historica Angela Crott die in 2011 aan de Radboud Universiteit Nijmegen promoveerde op een proefschrift over ‘typisch jongensgedrag’. “Aan de jongen is niets veranderd, maar de samenleving is zijn gedrag steeds minder gaan waarderen”, zegt Crott. “Wat voorheen typisch jongensgedrag was, werd een gedragsstoornis.”

Jongens niet uitsluitend manen om hun mond te houden

Na zijn onderzoek concludeert Visser dat het zou helpen als er meer begrip is voor het typische jongensgedrag, en jongens niet uitsluitend worden gemaand altijd maar hun mond te houden en stil te zitten.

(Het atikel verscheen in originele vorm bij ‘De correspondent’)