Organiseer iets met en voor jonge moeders met kleine kinderen (tot 4 jaar). Kies daarvoor een vaste dag in de week, waarop de moeders niet werken (bijvoorbeeld vrijdag). Bijvoorbeeld een ochtend per maand samenkomen in de kerk, om liedjes te zingen, naar een bijbelverhaal te luisteren en naderhand op de pastorie een kop koffie en ranja voor de kinderen. Ouders vinden het leuk om zo contact met elkaar en met de kerk te hebben en de babys hebben het goed naar hun zin.