Chiara BadanoChiara Badano (1971-1990) uit Italië zal op 25 september 2010 zalig worden verklaard. De weg naar de heiligheid legde ze niet alleen af. De eenheid met haar vrienden, haar ouders en Chiara Lubich, stichteres van de Focolarebeweging, brachten haar zover. Wie was dit meisje met die stralende glimlach? Chiara Badano (1971-1990) uit Italië zal op 25 september 2010 zalig worden verklaard. De weg naar de heiligheid legde ze niet alleen af. De eenheid met haar vrienden, haar ouders en Chiara Lubich, stichteres van de Focolarebeweging, brachten haar zover. Wie was dit meisje met die stralende glimlach?

Op 25 september 2010 vindt in het heiligdom van de Madonna van de Goddelijke Liefde in Rome de zaligverklaring plaats van Chiara Badano. Vanuit Nederland zullen zeker dertig personen de plechtigheden en festiviteiten bijwonen.

Wie was Chiara Badano?

Chiara BadanoZe werd geboren in Sassello in Piëmonte (Italië) op 29 oktober 1971. Vanaf haar 9e levensjaar nam Chiara Badano deel aan de ontmoetingen van jongeren van Focolare. Zij maakte God-die-Liefde-is tot het ideaal van haar leven. Met volhardendheid zette zij zich ervoor in om ieder moment van haar leven uitdrukking te laten zijn van de 'wil van God'. Haar liefde voor Jezus werd concreet in de liefde voor al haar naasten, ook in de laatste fase van haar leven toen ze door een ziekte werd geveld.

‘Wees gelukkig, want ik ben het ook’

Chiara Badano hield van uitgaan en zag er graag leuk uit. Ze is bij de jongens zeer geliefd, maar ze heeft kennelijk andere plannen. Aanvankelijk droomt ze van een carrière als stewardess, maar op haar zestiende besluit ze een religieuze roeping te willen volgen.
Dan wordt op 17-jarige leeftijd botkanker vastgesteld. Zij nam de ziekte op in groot vertrouwen op de liefde van God: "Als U het wilt, wil ik het ook", zo schreef zij. Wie met haar in aanraking kwam, ervoer rust en vreugde. Op 7 oktober 1990 zei zij tegen haar moeder: 'Wees gelukkig, want ik ben het ook!' Diezelfde dag stierf zij. Haar korte leven was een getuigenis van geloof in en antwoord op de liefde van God.
Tweeduizend mensen komen naar de begrafenis en iedereen spreekt over een sfeer van vreugde, van verlangen naar God, van paradijs. Het is duidelijk hoe veel uitstraling haar liefde voor God heeft gehad op vele mensen uit haar omgeving. Ook nu nog is haar graf een voortdurend ontmoetingspunt voor vele mensen.

Proces van zaligverklaring

In 1999 werd het zaligverklaringsproces geopend. Het initiatief daarvoor kwam van de bisschop van haar bisdom Acqui in Piemonte. Bisschop Maritano wees op het levensgetuigenis van Chiara Badano voor jongeren. “Je hoeft maar te kijken naar hoe zij haar ziekte beleefd heeft. Dat was de reden voor de grote echo na haar dood. Men mag een dergelijk getuigenis niet buiten beschouwing laten. De wereld heeft ook nu nog heiligheid nodig”, zo zei de bisschop.
In 2008 werd zij tot 'eerbiedwaardige dienares van God' verklaard. Vervolgens werd een wonderbaarlijke genezing in de Italiaanse stad Trieste onderzocht. Op 19 december 2009 erkende paus Benedictus XVI het wonder.

Collectieve weg naar de heiligheid

Chiara BadanoDe weg naar de heiligheid legde ze niet alleen af. De eenheid met haar ouders, haar vrienden van Focolare en Focolarestichteres Chiara Lubich brachten haar zover. Van Chiara Lubich kreeg zij als tweede naam Luce ('licht'). Ze schreef haar regelmatig. In een van haar brieven schrijft ze: “Ik heb ontdekt dat het lijden van Jezus de sleutel is tot de eenheid met God. Ik wil Hem kiezen als eerste bruidegom en me voorbereiden op het moment dat Hij zich aandient. Ik kan Hem vinden in mensen die niet geloven, en hen moet ik heel bijzonder liefhebben, zonder iets te willen bereiken!”

Stralend voorbeeld

Presidente Maria Voce zei over de op 18-jarige leeftijd overleden Italiaanse: "Als eerste van de Focolarebeweging die dit doel bereikt, moedigt zij ons allen aan om te geloven in de logica van het evangelie, van de graankorrel die in de aarde valt en veel vrucht voortbrengt. Haar stralende voorbeeld zal ons helpen om onze ontdekking dat God Liefde is in de wereld te verkondigen”. (www.focolare.nl )