Nederlands Bijbelgenootschap 200 jaarPrinses Beatrix heeft afge­lopen weekend het eerste exem­plaar van een nieuwe Jeugdbijbel in ont­vangst genomen. Ze deed dat tijdens het Bijbel­festival, waarmee het Neder­lands Bijbel­genootschap zijn 200-jarig bestaan viert. Prinses Beatrix heeft afgelopen weekend het eerste exemplaar van een nieuwe Jeugdbijbel in ontvangst genomen. Ze deed dat tijdens het Bijbelfestival, waarmee het Nederlands Bijbelgenootschap zijn 200-jarig bestaan viert. En ze ontving niet één maar negen exemplaren: één voor haarzelf en één voor ieder kleinkind.

Nederlands Bijbelgenootschap 200 jaarEerder op de ochtend opende prinses Beatrix het Bijbelfestival met het plaatsen van een puzzelstukje op de ‘grootste bijbelpagina van Nederland’. Ook andere bezoekers voegden hun puzzelstukje toe, waardoor ze langzaam de eerste pagina van de Bijbel in Gewone Taal te zien kregen. Deze nieuwe vertaling verschijnt dit najaar. In deze Bijbel zijn 74 verhalen herschreven voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar.
 
Het NBG werd 200 jaar geleden opgericht om de Bijbel ‘bij de mensen thuis’ te brengen. Dat gebeurt door toegankelijke vertalingen voor groot en klein, maar ook door mee te werken aan een tv-spektakel als The Passion, over het lijden van Jezus.

Ter ere van het 200-jarige bestaan van het genootschap loopt tot 10 augustus nog een tentoonstelling Thuis in de Bijbel in Museum Catharijneconvent.

Zaterdag 5 juli om 19 uur op Nederland 2 zendt de EO een special uit over het Bijbelfestival.