Marist PollEen nieuw onderzoek toont aan dat het aantal Amerikanen dat zegt pro-life te zijn, toeneemt. 58 procent van de ‘millenniumgeneratie’ (18-29-jarigen) verklaart dat abortus “moreel verwerpelijk” is. De enquête, die werd gehouden in december 2009 en januari 2010, werd mede gesponsord door de congregatie van de maristen. Een nieuw onderzoek toont aan dat het aantal Amerikanen dat zegt pro-life te zijn, toeneemt. 58 procent van de ‘millenniumgeneratie’ (18-29-jarigen) verklaart dat abortus “moreel verwerpelijk” is. De enquête, die werd gehouden in december 2009 en januari 2010, werd mede gesponsord door de katholieke broederschap Knights of Columbus en de congregatie van de maristen.

Marist PollIn totaal 56 procent van de Amerikanen vindt abortus “moreel verkeerd”. Belangrijkste uitkomst van de enquête is echter dat Amerikanen uit de jongere generaties meer pro-life zijn dan de generatie die binnenkort met pensioen gaat. Bij de “millenniumgeneratie” ligt dat percentage op 58. Zestig procent van de “generatie X” (30-44 jaar) schaarde zich ook achter het pro-life kamp.

“Babyboomers”, mensen tussen de 45 en 64, zijn minder geneigd abortus af te keuren:  51 procent stelde dat abortus verkeerd is. Daarnaast zei 60 procent van  de 65-plussers dat abortus immoreel is. “Vooruitgang in de technologie laat duidelijk – en steeds duidelijker – zien dat een ongeboren kind  een volledig mens is”, merkte Anderson van de Knights of Columbus op. “De meerderheid van de Amerikanen begrijpt nu dat abortus gevolgen heeft, en dat deze gevolgen niet goed zijn.”